Dla chcącego nic trudnego, czyli II spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu EURE

10 czerwca br. odbyło się II spotkanie Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu EURE. W związku z pandemią, tym razem uczestnicy spotkali się on-line.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast z naszego Województwa: Lublin, Puławy, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Biłgoraj, Kraśnik, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. Dodatkowo do Grupy dołączyły dwa miasta: Lubartów i Łuków ze względu na rozszerzenie listy miast wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako Obszar Strategicznej Interwencji Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość posłuchania o dobrych praktykach z projektu, które przedstawiciele Urzędu poznali podczas wizyt studyjnych w Breście (Francja) i Empoli (Włochy).

Ponadto eksperci zewnętrzni projektu zaprezentowali stan prac w projekcie nad 3 dokumentami:

– Raport regionalny dotyczący oceny instrumentu ZIT,

– Wspólny raport partnerów dotyczący oceny instrumentu ZIT,

– Opinia miast średnich i położonych w obszarach peryferyjnych na temat priorytetów europejskiej polityki miejskiej.

Na zakończenie spotkania dyskutowano na temat polityki miejskiej w przyszłej perspektywie finansowej oraz delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

W najbliższym czasie wszystkie miasta członkowskie LGI uzupełnią kwestionariusz ankiety na temat swoich strategii rozwoju miast oraz zaproponują dobre praktyki z zakresu zarządzania środowiskiem, efektywnego gospodarowania zasobami, zielonego rozwoju, ekoinnowacji czy gospodarki obiegu zamkniętego, które mogą posłużyć jako inspiracja dla innych miast w Europie.