„Dialog społeczny – godna praca” – nabór przesunięty na środę, 3 czerwca 2020 r.

W związku z panującą sytuacją, spowodowaną epidemią COVID-19, termin składania wniosków aplikacyjnych w ramach drugiego naboru programu „Dialog społeczny – godna praca” został przesunięty na środę, 3 czerwca 2020 r.

Spodziewane jest, że dzięki Programowi w Polsce zostaną osiągnięte trzy rezultaty:

· Lepszy dialog społeczny i współpraca,

· Lepsze wdrożenie programu godnej pracy (uczciwe i godne warunki pracy)

· Ułatwienie dostępu do zatrudnienia.

Projekty wspierane w ramach pierwszego naboru dla polskich wnioskodawców koncentrują się przede wszystkim na rezultatach 1 i 2. Dlatego też, drugi nabór będzie dotyczył wyłącznie wniosków projektowych mających na celu osiągnięcie rezultatu 3: Ułatwienie dostępu do zatrudnienia.

Celem w ramach rezultatu 3 jest poprawa współpracy między partnerami społecznymi i władzami publicznymi w zakresie wyzwań rynku pracy. Powinno to nastąpić poprzez wspieranie działań ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym ludziom młodym i grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, takim jak kobiety, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Działania te mogą przybrać formę aktywnych środków polityki rynku pracy, uczenia się przez całe życie czy działań związanych z wyzwaniami rynku pracy (dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości).

Łączna kwota w ramach tego naboru wynosi 740 000 EUR.

Operator Programu przypomina również, że pod wspomnianym powyżej linkiem istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów podróży. Celem tego wsparcia jest ułatwienie zawiązania dwustronnych partnerstw między kwalifikującymi się podmiotami w Norwegii oraz państwach-beneficjentach. Partnerstwa te są tworzone w celu przygotowania wspólnych wniosków projektowych w ramach naboru.

W przypadku pytań związanych z naborem, prosimy o kontakt mailowy z Innovation Norway pod adresem e-mail: decentwork@innovationnorway.no.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Programu.