9. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Tallinnie

W Tallinnie 4 i 5 czerwca  odbędzie się 9. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Głównymi tematami dyskusji ma być poprawa efektywności wdrażania Strategii w nowym okresie finansowania (tj. po 2020 roku) oraz jej potencjalne powiązania z polityką spójności. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach dotyczących stanu ekosystemu morskiego, budowy silnej gospodarki cyfrowej w regionie, a także szeregu seminariów wpisujących się w priorytety Strategii. Rejestracja potrwa od 16 kwietnia do 18 maja!

Jego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii we współpracy z Bałtyckim Forum Rozwoju (Baltic Development Forum) oraz Komisją Europejską. Organizowane od 2010 r. dwudniowe Forum jest najważniejszym wydarzeniem gromadzącym interesariuszy Strategii i instytucje zainteresowane współpracą w regionie bałtyckim. Hasłem przewodnim tallińskiej edycji Forum jest „Region Morza Bałtyckiego po 2020 roku”.

Rejestracja na wydarzenie

Wszelkie informacje o tegorocznym forum wraz z formularzem rejestracji dostępne są na stronie strategii.