Informacja dot. projektu

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwo Lubelskie realizuje projekt pn. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych. Celem projektu jest poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu poprzez zakup nowoczesnych środków transportu kolejowego o napędzie elektrycznym.

Przedmiotem projektu jest zakup 8 sztuk fabrycznie nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych.

Pojazdy zakupione w ramach realizacji Projektu zastąpią kilkudziesięcioletnie elektryczne zespoły trakcyjne EN57 eksploatowane na zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa lubelskiego, tj.:

  • Nr 2 (odc. Siedlce – Łuków – Terespol)
  • Nr 7 (odc. Dęblin – Lublin – Chełm);
  • Nr 26 (odc. Łuków – Dęblin);
  • Nr 581 (odc. Świdnik Miasto – Lublin Airport).

Po zakończeniu elektryfikacji linii kolejowej nr 68 (na odcinku Lublin Zemborzyce – Stalowa Wola Rozwadów) będą mogły kursować również do Stalowej Woli i Rzeszowa.

Całkowita wartość projektu: 152 900 000,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 124 353 821,14 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 105 700 747,96 zł.

W dniu 9 grudnia 2020. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podczas, której została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą NEWAG S.A. na dostawę ośmiu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj.

 

Projekty taborowe zrealizowane przez Województwo Lubelskie (w ramach listy podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013):

W latach 2009-2010 Województwo Lubelskie zrealizowało projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich”. Wartość projektu wyniosła ogółem 35,5 mln zł. Przedmiotem dostawy było 5 sztuk dwuczłonowych pojazdów szynowych o napędzie spalinowym. Pojazdy wyposażone zostały m.in. w klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny maszynisty, monitoring wizyjny wnętrza i otoczenia pojazdu, system informacji pasażerskiej oraz urządzenia zapewniające odpowiednie warunki podróży osobom niepełnosprawnym.

W latach 2012-2013 zrealizowano projektu pn. „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie”, polegający na zakupie 3 sztuk dwuczłonowych zespołów trakcyjnych o napędzie spalinowym. Wartość projektu wynosi 24,8 mln zł. W porównaniu z projektem realizowanym w latach 2009-2010, pojazdy wyposażone zostały m.in. w nowocześniejsze zespoły napędowe i systemy informacji pasażerskiej oraz oferują większy komfort przestrzeni pasażerskiej.