Informacja dot. projektu

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwo Lubelskie realizuje projekt pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”. Celem projektu jest poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu poprzez zakup nowoczesnych środków transportu kolejowego o napędzie elektrycznym.

Przedmiotem projektu jest zakup 9 sztuk fabrycznie nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych.

Pojazdy zakupione w ramach realizacji Projektu zastąpią kilkudziesięcioletnie elektryczne zespoły trakcyjne EN57 eksploatowane na zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa lubelskiego, tj.:

  • Nr 2 (odc. Siedlce – Łuków – Terespol)
  • Nr 7 (odc. Dęblin – Lublin – Chełm);
  • Nr 26 (odc. Łuków – Dęblin);
  • Nr 68 (odc. Lublin – Stalowa Wola)
  • Nr 581 (odc. Świdnik – Lublin Airport).

Całkowita wartość projektu: 165 233 000,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 134 380 650,41 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 130 329 336,51 zł.

W dniu 9 grudnia 2020. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą NEWAG S.A. na dostawę 8 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Więcej o podpisaniu umowy można przeczytać w artykule. (link otwiera się w nowym oknie)

Korzystając z prawa opcji, przewidzianego w umowie zawartej z firmą NEWAG S.A., w dniu 27 listopada 2020 r. Województwo Lubelskie zwiększyło przedmiot zamówienia o jedną dodatkową sztukę EZT. Łącznie na torach kolejowych województwa, z końcem 2021 r. pasażerowie mogli korzystać już z dziewięciu nowoczesnych pociągów.

W ramach promocji Projektu w dniu 12 października 2021 r. na Dworcu Głównym PKP Lublin odbyła się konferencja prasowa połączona z symbolicznym przekazaniem elektrycznych zespołów trakcyjnych. Więcej o konferencji można przeczytać w artykule. (link otwiera się w nowym oknie)

Wizualizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego dla Województwa Lubelskiego

 

Od lewej: Logo Funduszy Europejskich - Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Lubelskie Smakuj Życie, flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt zrealizowany w latach 2007-2013

Projekty taborowe zrealizowane przez Województwo Lubelskie (w ramach listy podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013):

W latach 2009-2010 Województwo Lubelskie zrealizowało projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich”. Wartość projektu wyniosła ogółem 35,5 mln zł. Przedmiotem dostawy było 5 sztuk dwuczłonowych pojazdów szynowych o napędzie spalinowym. Pojazdy wyposażone zostały m.in. w klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny maszynisty, monitoring wizyjny wnętrza i otoczenia pojazdu, system informacji pasażerskiej oraz urządzenia zapewniające odpowiednie warunki podróży osobom niepełnosprawnym.

W latach 2012-2013 zrealizowano projektu pn. „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie”, polegający na zakupie 3 sztuk dwuczłonowych zespołów trakcyjnych o napędzie spalinowym. Wartość projektu wynosi 24,8 mln zł. W porównaniu z projektem realizowanym w latach 2009-2010, pojazdy wyposażone zostały m.in. w nowocześniejsze zespoły napędowe i systemy informacji pasażerskiej oraz oferują większy komfort przestrzeni pasażerskiej.