W transporcie kolejowym informacje dotyczące aktualnych rozkładów jazdy pociągów można sprawdzić na Portalu Pasażera prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodatkowo po kliknięciu w poniższe linki możesz zapoznać się z:

W ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich łączna długość eksploatowanych linii kolejowych (normalnotorowych) na terenie województwa lubelskiego wynosi 1041 km (w tym zelektryfikowanych 416 km) przy średniej gęstości 4,1 km na 100 km2 powierzchni ogólnej województwa (Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego GUS 2015).

Samorząd Województwa Lubelskiego organizuje i dotuje wojewódzkie przewozy pasażerskie na  następujących liniach kolejowych:

 • Linia Nr 2   (odcinek: Siedlce – Łuków – Biała Podlaska – Terespol),
 • Linia Nr 7   (odcinek: Dęblin – Lublin – Chełm),
 • Linia Nr 26 (odcinek: Łuków – Dęblin),
 • Linia Nr 30 (odcinek: Parczew – Lublin),
 • Linia Nr 68 (odcinek: Lublin – Kraśnik – Szastarka – granica województwa),
 • Linia Nr 69 (odcinek: Rejowiec – Hrebenne),
 • Linia Nr 72 (odcinek: Zawada – Zamość),
 • Linia Nr 101 (odcinek: Hrebenne – granica województwa),
 • Linia Nr 581 (odcinek: Świdnik Miasto – Lublin AIRPORT).

Charakterystykę przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie na przestrzeni lat 2011-2017 zawiera poniższe zestawienie.

W ramach Taboru Kolejowego  Województwo Lubelskie zakupiło dotychczas 18 pojazdów szynowych:

 • 13 sztuk o napędzie spalinowym,
 • 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL.

Pojazdy użytkuje operator, z którym Samorząd Województwa Lubelskiego zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów osób (aktualnie „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a – Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie, ul. Gazowa 4).

Podstawowe dane techniczne o pojazdach szynowych zawiera poniższe zestawienie: