Przewozy kolejowe

W transporcie kolejowym informacje dotyczące aktualnych rozkładów jazdy pociągów można sprawdzić na Portalu Pasażera prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodatkowo po kliknięciu w poniższe linki można zapoznać się z:

Łączna długość eksploatowanych linii kolejowych (normalnotorowych) na terenie województwa lubelskiego wynosi 1041 km (w tym zelektryfikowanych 416 km) przy średniej gęstości 4,1 km na 100 km2 powierzchni ogólnej województwa (Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego GUS 2015).

Aktualnie Samorząd Województwa Lubelskiego organizuje i dotuje wojewódzkie przewozy pasażerskie na następujących liniach kolejowych:

 • Linia Nr 2 (odcinek: Siedlce – Łuków – Biała Podlaska – Terespol),
 • Linia Nr 7 (odcinek: Dęblin – Lublin – Chełm),
 • Linia Nr 26 (odcinek: Łuków – Dęblin),
 • Linia Nr 30 (odcinek: Parczew – Lublin),
 • Linia Nr 68 (odcinek: Lublin – Kraśnik – granica województwa),
 • Linia Nr 69 (odcinek: Rejowiec – Hrebenne),
 • Linia Nr 72 (odcinek: Zawada – Zamość),
 • Linia Nr 101 (odcinek: Hrebenne – granica województwa),
 • Linia Nr 581 (odcinek: Świdnik – Lublin AIRPORT).

Charakterystykę przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie na przestrzeni lat 2011-2020 zawiera poniższe zestawienie.

Rok Praca eksploatacyjna pociągów [tys. pockm] Wydatki budżetu województwa na organizację przewozów (rekompensata) [tys. zł.]
2011 2 786,3 52 577,7
2012 2 960,7 55 987,6
2013 3 000,4 58 250,0
2014 3 122,1 61 785,6
2015 3 057,8 61 767,9
2016 2 949,2 61 550,6
2017 2 821,3 66 322,3
2018 2 848,0 62 968,6
2019 2 757,5 70 015,1
2020*

*plan

2 810,3

 

78 021,9

 

Tabor kolejowy

Województwo Lubelskie zakupiło dotychczas 18 pojazdów szynowych, z tego:

 • 13 sztuk o napędzie spalinowym,
 • 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL (pojazdy zakupione w ramach leasingu finansowego po naprawach głównych i modernizacji).

Pojazdy użytkuje operator, z którym Samorząd Województwa Lubelskiego zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów osób (aktualnie „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a –Lubelski Zakład z siedzibą, ul. Gazowa 4, Lublin).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwo Lubelskie realizuje projekt pn. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przedmiotem projektu jest dostawa 9 dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (typ 37WEa). Więcej informacji na temat Projektu znajduje się w artykule o projektach współfinansowanych z Funduszy Unijnych.

Podstawowe dane o pojazdach szynowych Województwa Lubelskiego:

L.p.

Typ pojazdu

Seria i Nr

Rok dostawy

Dostawca

Ilość miejsc siedzących

Prędkość maksymalna

1

211M SA107-001 2003 Kolzam Racibórz 42 100 km/h
2 211M SA107-002 2004 Kolzam Racibórz 42 100 km/h
3-4 214Ma SA103-(005 -007) 2005 PESA Bydgoszcz 64 120 km/h
5 214Ma SA103-012 2006 PESA Bydgoszcz 64 120 km/h
6-10 218Md  SA134-(015-019) 2010 ZNTK Mińsk Maz. PESA Bydgoszcz 130 120 km/h
11-15 5Bk+6Bk+5Bk EN57AL-(3006-3010) 2011 ZNTK Mińsk Maz. PESA Bydgoszcz BRE Leasing 176 120 km/h
16-18 218Md SA134-(026-028) 2013 PESA Bydgoszcz ZNTK Mińsk Maz. 120 120 km/h
19-27

 

37WEa

 

b.d.

 

2021*

*planowana dostawa

NEWAG S.A.

 

105

 

160 km/h