Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, które prowadzone były w terminie 1 – 21 lutego br.

Informacje o  konsultacjach zostały rozpowszechnione za pośrednictwem wielu kanałów, w tym: radia, prasy, portali społecznościowych, tak aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Z uwagi na trwającą epidemię COVID – 19 przedmiotowy proces prowadzony był w formie on-line.

W konsultacjach wzięły udział 24 podmioty/osoby fizyczne, w tym uczelnie wyższe, instytuty badawcze, przedsiębiorcy. Zgłoszonych zostało 265 uwag. Wszystkie otrzymane propozycje zostały wnikliwie przeanalizowane, w efekcie czego ponad 100 z nich zostało uwzględnionych.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli poświęcić swój czas na zapoznanie się
z projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku
i podzielić się z nami swoimi uwagami i opiniami.