Departament Zarządzania RPO WL, spotkaniem informacyjnym w dniu  19 marca 2021 r. (piątek), rozpoczął konsultacje z organizacjami badawczymi, dotyczące procedury udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury B+R w ramach RPO WL 2021+.

Do kluczowych zagadnień w tym zakresie, takich jak procedura uzgadniania przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach Kontraktu Programowego, formularz fiszki,  pracownicy Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością dołączyli informacje na temat zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz przedstawili ofertę współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie identyfikacji i opracowywania agend badawczo-wdrożeniowych.

Oferta ta dotyczyła przede wszystkim warsztatów, realizowanych w formule smart_lab, prowadzących do opracowania Business Technology Road Map dla danej branży/obszaru, stanowiących zarówno istotny element przyjętego w regionie modelu procesu przedsiębiorczego odkrywania, jak i użyteczne narzędzie w procesie uzgadniania przedsięwzięć infrastrukturalnych, które były tematem spotkania.