Województwo Lubelskie, jako członek Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) gorąco zachęca do udziału w planowanych na marzec wydarzeniach online:

Industry 4.0 – a key element for a green transition

02/03/2021 – 10:00

Sesja ta organizowana jest przez Stowarzyszenie Biznes-Uczelnia-Region Pro Silesia we współpracy z ERRIN jako wydarzenie towarzyszące Dniom Przemysłu UE 2021. Ma na celu zachęcenie interesariuszy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne, ale także zaprezentowanie wyzwań, przed którymi stoi branża w dziedzinie zielonej transformacji oraz zbadanie możliwych rozwiązań i nowych ścieżek współpracy między badaniami i innowacjami a przemysłem 4.0, które mogłyby wesprzeć dekarbonizację gospodarki i wyznaczyć globalne standardy dla reszty świata.  

Kliknij tutaj aby się zarejestrować.

 

Digital opportunities for the future of Agrifood, Forestry and Environment

04/03/2021 – 09:00

Wydarzenie skierowane jest do dostawców narzędzi i rozwiązań cyfrowych oraz przedsiębiorstw z całej Europy działających w sektorach rolno-spożywczym, leśnymi środowiskowym. Celem jest wspieranie wymiany wiedzy i doświadczenia, informowanie o przyszłych trendach i technologiach oraz promowanie współpracy badawczo-rozwojowej, technicznej i biznesowej. Program obejmuje konferencje i warsztaty z udziałem ekspertów (EASME, INRAE ​​France, Funding Agency Denmark, University College of Dublin, Vicomtech itp.). Uczestnicy będą również mieli okazję zaplanować i uczestniczyć w spotkaniach B2B.

Aby się zarejestrować i uzyskać więcej informacji o programie, kliknij tutaj.