Z przyjemnością informujemy, że ruszyły prace w projekcie pn. „REINITIALISE – preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Zapewnienie podstawowych praw w zakresie korzystania z technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”). Województwo Lubelskie zasiada w Radzie do spraw Innowacji projektu, który jest koordynowany przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w ramach konkursu Twinning H2020 – WIDESPREAD – 05 – 2020 w zakresie programu „Horyzont 2020”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie doskonałości naukowej i zdolności innowacyjnych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w zakresie projektowania i stosowania narzędzi cyfrowych w sektorze ochrony i profilaktyki zdrowia, w sposób umożliwiający integrację potencjału technologii ze świadomością jej etycznego, prawnego oraz społeczno-ekonomicznego wymiaru dla ulepszenia profilu badawczego uczelni, a także jego personelu, poprzez poszerzenie możliwości współpracy z instytucjami partnerskimi. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych UMCS poprzez opracowanie ram transferu wiedzy w celu zaangażowania polskich przedsiębiorców i władz publicznych we wspólnie opracowywanie nowych produktów i usług. Projekt będzie dotyczył analizy najbardziej odpowiednich aplikacji ICT w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia, zgodnie z podejściem interdyscyplinarnym, koncentrując się na technologiach medycznych i zorientowanych na zdrowie dla aktywnego starzenia się, a także na opiece profilaktycznej w sektorach odżywiania i dietetyki. Rezultaty prac w projekcie będą przydatne zarówno dla instytucji publicznych zajmujących się opieką zdrowotną, jak i podmiotów prywatnych.

Z uwagi na fakt, iż tematy badawcze zgodne są ze Strategią Inteligentnej Specjalizacji Województwa Lubelskiego oraz posiadają potencjał rozwoju innowacyjnych usług i produktów, projekt przewiduje specjalny Pakiet Roboczy poświęcony zaangażowaniu kilku polskich przedsiębiorstw lub władz publicznych zainteresowanych tematem e-zdrowia.  

Gorąco zachęcamy do śledzenia postępów prac projektowych na stronie internetowej projektu, a także w mediach społecznościowych:

 Logo Linkedin    Logo Twitter Logo YoutubeLogo Facebook