Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: 13 Biała Blues Festival, które realizowane będzie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 6.000,00 zł.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie województwa lubelskiego.  Uwagi i wnioski, które zostaną rozpatrzone w ramach opracowania projektu uchwały mogą być wnoszone w terminie od 10 lipca 2020 r.…

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Link do strony Ministerstwa Infrastruktury Egzaminy dla kandydatów z województwa lubelskiego odbędą się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 4 – 6 września 2020 r.…

Czytaj więcej

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w dniu 19 czerwca 2020 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:…

Czytaj więcej

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay). Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego hasłem konkursu  jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”. Celem jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie…

Czytaj więcej

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 17 lipca 2020 r. 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVIII/3028/2020 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r. Dnia 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVI/2980/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że program Interreg Europa już dziś we wtorek – 9 czerwca, w godz. 10:00 – 11:30, organizuje doroczne forum współpracy międzyregionalnej Europe, let’s cooperate! Tegoroczna edycja ma charakter specjalny. Forum odbędzie się on-line i będzie skoncentrowane na rozwiązaniach pomagających regionom zmierzyć się ze skutkami pandemii i w budowaniu silniejszej pozycji. W trakcie spotkania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc…

Czytaj więcej

Inteligentne specjalizacje – termin, znany do tej pory tylko nielicznym, może stać się kluczowym dla zarówno światowej, jak i regionalnej gospodarki w dobie globalnego kryzysu spowodowanego COVID-19. Czym są owe specjalizacje, jaki wpływ mają na nasze regiony i jak nimi zarządzać w nowej perspektywie rozwoju – o tym właśnie będą rozmawiać światowej sławy specjaliści podczas…

Czytaj więcej

Małe elektrownie wodne Informujemy, że Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 000 000 euro, tj. 12 995 700,00 zł. Geotermia głęboka Minister Klimatu…

Czytaj więcej