Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania  turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku. Termin składania ofert upływa dnia 6 lutego 2023 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CDXXII/7450/2023 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie…

czytaj więcej

Województwo Lubelskie jako pierwsze w kraju przyznało dotacje dla okręgowych związków sportowych, interdyscyplinarnego stowarzyszenia kultury fizycznej oraz klubom realizującym zadania zlecone w sporcie osób z niepełnosprawnościami. Łączna kwota wsparcia jest rekordowa i w 2023 r. wynosi ponad 3.000.000 zł. Rozstrzygniecie konkursu umożliwi szkolenie zawodników w kadrach wojewódzkich oraz realizację zadań związanych  z wyłonieniem mistrza województwa…

czytaj więcej

KONKURS – SPORT 2023” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  W dniu 3 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr CDXXI/7406/2023 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem…

czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty Informacja w przedmiocie konsultacji Na podstawie uchwały nr CDXXI/7402/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie…

czytaj więcej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2023 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2022 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2023 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór przedsięwzięć z zakresu strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej UWAGA: termin zgłaszania przedsięwzięć został wydłużony do dnia 26 stycznia 2023 roku Nabór przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, jest jednym z elementów identyfikacji przedsięwzięć w ramach procesów implementacyjnych służących realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”. Proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu…

czytaj więcej

Zasady i termin składania wniosków o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. Zasady przyznawania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego reguluje uchwała nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim.  Tak jak każdego roku, również w 2023 w okresie…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 13 grudnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 15 lutego 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30:00. Wsparcie zadań publicznych…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 13 grudnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 15 lutego 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2023 r. o godzinie 15:30:00. Wsparcie zadań…

czytaj więcej

Gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski samorządy mogą składać za pośrednictwem operatora programu – Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Aplikacji Polski Ład. Nabór potrwa do 31 stycznia 2023 roku. Wysokość wsparcia z programu wynosi nawet do 98 proc. kosztów inwestycji. Oznacza to, że…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert musicalowy – Lubelski Partycypacyjny Musical Cyrkowy – Etap I: Produkcja i prapremiera, które realizowane będzie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. wyraził zgodę…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelska Akademia Muzyki Dawnej złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert Świąteczny w ramach cyklu koncertów muzyki klasycznej Anima Mundi, które realizowane będzie od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. wyraził zgodę na zlecenie tego…

czytaj więcej