„Konkurs – Turystyka 2021” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. Dnia 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLI/4383/2021 dokonał wyboru ofert i…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXLI/4382/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania…

Czytaj więcej

„Konkurs – Sport Powierzenie 2021”– rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia. Dnia 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXL/4352/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że program Interreg Europa organizuje dodatkowy nabór dla zatwierdzonych projektów, którego tematem jest wpływ i mierzenie się ze skutkami pandemii w regionach. Nabór rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do wyczerpania puli dostępnych środków.  Na stronie programu jest dostępny pakiet dla aplikantów, który zawiera warunki naboru, formularz aplikacyjny, deklarację partnera oraz zaktualizowaną…

Czytaj więcej

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do udziału wirtualnych lekcjach pod nazwą „Jak się masz?”. Uczniowie z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mieli okazję spotkać się na wspólnych zajęciach poświęconych różnym aspektom dziedzictwa kulturowego i historycznego. Szkoły zgłaszają się razem w ramach partnerstwa transgranicznego (tzn. klasa…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, które prowadzone były w terminie 1 – 21 lutego br. Informacje o  konsultacjach zostały rozpowszechnione za pośrednictwem wielu kanałów, w tym: radia, prasy, portali społecznościowych, tak aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Z uwagi na trwającą epidemię COVID – 19 przedmiotowy…

Czytaj więcej

„Konkurs – Sport WSPIERANIE 2021” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania.  Dnia 23 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXXXV/4278/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Walka ze smogiem nabiera tempa. 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego regionu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokument ten słusznie nazywany jest uchwałą anstysmogową, gdyż jego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza. Rokrocznie przygotowywane analizy danych z monitoringu jakości powietrza…

Czytaj więcej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinarium „Przyśpieszanie efektywności energetycznej MŚP” oraz spotkania b2b z norweskimi i zagranicznymi firmami działającymi na rzecz strategii rozwoju „zielonych technologii”. Obydwa wydarzenia odbędą się 25 lutego 2021 r. w godzinach 9:30-17:00. Do udziału w spotkaniach zaproszone są przede wszystkim firmy zainteresowane poprawą swej efektywności i poszukujące oszczędności w…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie, jako członek Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) gorąco zachęca do udziału w planowanych na marzec wydarzeniach online: Industry 4.0 – a key element for a green transition 02/03/2021 – 10:00 Sesja ta organizowana jest przez Stowarzyszenie Biznes-Uczelnia-Region Pro Silesia we współpracy z ERRIN jako wydarzenie towarzyszące Dniom Przemysłu UE…

Czytaj więcej

W dniu 25 listopada 2020 r. odbył się warsztat online zainicjowany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej oraz Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury (Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture), będący częścią projektu „HIGHER EDUCATION FOR SMART SPECIALISATION”. Warsztat zgromadził przedstawicieli podmiotów regionalnych i krajowych objętych wsparciem w ramach projektu (administracja,…

Czytaj więcej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i przedszkoli z województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Szkoła Zdalna”. Grant realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i…

Czytaj więcej