Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006…

Czytaj więcej

Informujemy, że obsługa otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego w roku 2021 prowadzona będzie tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl. Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty dokonuje rejestracji profilu poprzez system www.witkac.pl. Poprzez elektroniczny generator wniosków składane będą oferty oraz sprawozdania. W związku z…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in.…

Czytaj więcej

 Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze objętym Programem do wzięcia udziału w Konkursie „Osobistości pogranicza”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ciekawej i kreatywnej pracy w dowolnej formie literackiej na temat wybranej postaci z pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego, która poprzez swoją działalność wywarła…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Ich przebieg oraz rezultaty zostały przedstawione w przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniach. Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania ww. projektu Zarząd…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Społeczny Komitet Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy „Na fali” złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Konkurs plastyczny: „Jak wyobrażam sobie Zalew Zemborzycki i rzekę Bystrzycę za lat 10”, które realizowane będzie od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006…

Czytaj więcej

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 30-lecia Interreg, program Interreg Europa przygotował publikację pt.: When Europe cooperates, regions benefit. Publikacja jest dostępna w wersji online (link powyżej) oraz jako pdf. (dostępny także pod powyższym linkiem). W publikacji przedstawiono rezultaty, jakie osiągnęli wybrani partnerzy z trzydziestu państw objętych programem Interreg Europa – z UE-28, Norwegii…

Czytaj więcej

Informujemy, że uruchomiona została platforma online finansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej (MF EOG 2014-2021 oraz NMF 2014-2021), przeznaczona do współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Platforma jest już dostępna pod adresem: trello.com W ramach platformy możecie Państwo nawiązywać cenne kontakty, wspólnie pracować nad pomysłami na nowe projekty, dzielić się swoim doświadczeniem oraz uczestniczyć we…

Czytaj więcej

Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.   DO POBRANIA Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

Czytaj więcej

Program 1 Polskiego Radia ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Zasady są proste i aby wziąć udział, zdjęcia prac – wykonanych w dowolnej technice – należy przesłać za pośrednictwem internetowego formularza dostępnego pod adresem choinkijedynki.polskieradio.pl. Termin nadsyłania świątecznych obrazków upływa 18 listopada br.…

Czytaj więcej

Nagrody Sportowe Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o nagrody sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Szczegółowe zasady przyznawania oraz potrzebna dokumentacja znajduje się w zakładce: Promocja, Sport i Turystyka /Sport/ Nagrody pieniężne za osiągnięte…

Czytaj więcej