Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę, w której ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs na dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – [uchwała Zarządu WL – skan PDF] Pliki PDF dostępne dla osób korzystających z oprogramowania czytającego ekran: Projekt uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Ogłoszenie o konkursie wraz z klauzulą informacyjną.  …

Czytaj więcej

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zachęca do udziału w konkursie #MojaPamiatka ogłoszonym przez Muzeum Historii Polski. W cieniu wielkich wydarzeń i poważnych historii (II wojny światowej, konspiracji, historii PRL oraz działań opozycji) toczą się jednak mniejsze, nie mniej ważne sprawy. Niejednokrotnie to właśnie one determinują losy poszczególnych rodzin. Takie wspomnienia składają się na mapę historii…

Czytaj więcej

Przypominamy, że mikro-, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług. Już 14 maja upływa termin składania wniosków  w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Działanie jest realizowane jest w ramach Funduszy Norweskich. Program umożliwi przedsiębiorcom realizację projektów innowacyjnych, przyjaznych środowisku, polegających na zmianie procesów…

Czytaj więcej

Departament Funduszy Europejskich MSWiA – Operator Programu oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA ogłaszają otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja Inna Fundacja w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Pamięci tamtych dni – wydanie tomiku poezji, które realizowane będzie od dnia 20 maja 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

W związku z panującą sytuacją, spowodowaną epidemią COVID-19, termin składania wniosków aplikacyjnych w ramach drugiego naboru programu „Dialog społeczny – godna praca” został przesunięty na środę, 3 czerwca 2020 r. Spodziewane jest, że dzięki Programowi w Polsce zostaną osiągnięte trzy rezultaty: · Lepszy dialog społeczny i współpraca, · Lepsze wdrożenie programu godnej pracy (uczciwe i…

Czytaj więcej

W związku z panującą sytuacją epidemiczną  Zarząd Województwa Lubelskiego wydłużył możliwość zgłaszania przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu do 30 września 2020r. Pozostałe warunki są bez zmian, szczegóły na stronie www.strategia.lubelskie.pl

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone zostały terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Link do strony Ministerstwa Infrastruktury. Egzaminy dla kandydatów z województwa lubelskiego odbędą się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach: 22 – 24 maja 2020 r.,…

Czytaj więcej

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 248/2019 z 31 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 roku, zapoznała się pismem otrzymanym w dniu 12 marca 2020 roku od Pani Małgorzaty Gromadzkiej – kandydata do…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CXXXI/2630/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CXXXI/2631/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi…

Czytaj więcej

Informujemy, że związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Operator Programu „Rozwój Lokalny” podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 października 2020 roku. W zależności od rozwoju sytuacji, Operator Programu nie wyklucza możliwości podjęcia dalszych kroków mających na celu zapewnienie wszystkim wnioskodawcom warunków niezbędnych do rzetelnego przygotowania wniosków aplikacyjnych (kompletnych propozycji…

Czytaj więcej