Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006…

Czytaj więcej

Gmina Bełżyce jako pierwsza w Polsce będzie realizować pilotażowy projekt zakładający utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS). Województwo Lubelskie, Powiat Lubelski i Gmina Bełżyce podpisali dziś porozumienie w tej sprawie. Kolejne CUS-y w regionie powstaną w Gminie Wojcieszków i Opole Lubelskie. Na realizację projektu każda z gmin otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln złotych. Środki…

Czytaj więcej

Informujemy, że obsługa otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego w roku 2021 prowadzona będzie tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl. Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty dokonuje rejestracji profilu poprzez system www.witkac.pl. Poprzez elektroniczny generator wniosków składane będą oferty oraz sprawozdania. W związku z…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in.…

Czytaj więcej

3 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie online poświęcone Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele regionów krajów Inicjatywy Trójmorza, zainteresowani uczestnictwem w proponowanej przez Województwo Lubelskie formule współpracy międzyregionalnej, jaką jest Sieć. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie szlak Via Carpathia, łączący większość państw regionu. Zostaną poruszone także takie…

Czytaj więcej

To był radosny dzień dla młodych laureatów konkursu wiedzy „Pszczoły znam i o nie dbam”, który został rozstrzygnięty pod koniec października br. W czwartek 19 listopada trójka „orłów” z pszczelej dziedziny odebrała gratulacje, dyplomy i nagrody z rąk członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Sebastiana Trojaka, a także pozostałych organizatorów tego edukacyjnego projektu. Przypomnijmy, że konkurs zorganizowały cztery…

Czytaj więcej

Lubelskie.pl to pismo Samorządu Województwa Lubelskiego. Na łamach magazynu znajdują się informacje dotyczące samorządu, poszczególnych powiatów i gmin regionu. Pokazujemy w nim jak rozwija się Lubelskie. Przedstawiamy nowe inicjatywy gospodarcze i plany inwestycyjne. Pokazujemy, że lubelskie to także ludzie i ich kultura, piękne tereny, idealne do rekreacji i wypoczynku. W magazynie Lubelskie.pl przedstawiamy ciekawe miejsca…

Czytaj więcej

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych „Lubelskie 2020”, która odbywała się na terenie województwa lubelskiego i gościła przez blisko dwa miesiące najlepszych młodych sportowców z całego kraju, zakończyła się. W dniu 8 listopada 2020 roku odbyły się ostatnie zawody w ramach OOM w gimnastyce artystycznej. Olimpiada była największą imprezą sportową w Polsce o randze…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Centrum Konferencyjnym organizuje w dniach 2-3 marca 2021 roku Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza, który będzie miał formę on-line. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz gospodarczej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza,…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie cały czas inwestuje w remonty i wyposażenie. Wszystko po to, aby przeciwdziałać pandemii COVID-19. W ramach unijnego dofinansowania zakupiono m.in. 6 kontenerów, w których utworzone zostaną poczekalnie, mające na celu właściwą segregację pacjentów przyjmowanych do szpitala z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych oraz 16-tonowy zbiornik na tlen.  –…

Czytaj więcej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została dziś podpisana 10-letnia umowa ze spółką POLREGIO o wartości ponad 1,14 mld zł na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów kolejowych w województwie lubelskim. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku do 14 grudnia 2030 roku. W tym czasie pociągi pokonają łącznie 29 mln kilometrów. Podpisy pod dokumentem…

Czytaj więcej