Program „Marka Lubelskie” realizowany jest od 2007 roku. Jego organizatorem jest województwo lubelskie. Już 72 firmy z regionu mogą pochwalić się znakiem towarowym „Marka Lubelskie”. Są to przedsiębiorstwa zarówno z branży spożywczej, medycznej, usługowej, produkcyjnej, budowlanej, odzieżowej, branży IT, jak i ogrodniczej. Tegoroczni laureaci to: FUNPARK Sp. z o.o. Magiczne Ogrody – Rodzinny Park Tematyczny.…

Czytaj więcej

We wtorek, 10 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się pierwsza część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów. W środę swoje dyplomy odbierze grupa kolejnych 500 uczniów. Łącznie w ramach dwóch programów stypendia otrzyma 1000 młodych osób ze 169 szkół na kwotę 4 milionów złotych. W roku…

Czytaj więcej

W poniedziałek, 9 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podczas, której została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą NEWAG S.A. na dostawę ośmiu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wartość umowy wynosi  ponad 146 mln zł brutto. W konferencji uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Członek Zarządu Województwa…

Czytaj więcej

W piątek, 6 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”. Wydarzenie stanowiło zapowiedź międzynarodowego Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 roku w Lublinie. W ramach zapowiedzi przyszłorocznego Kongresu odbyła się także konferencja prasowa, w której wzięli…

Czytaj więcej

W dniach 3-4 grudnia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Transgranicznego Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Województwa Podkarpackiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Brzeskiego na lata 2021-2027. Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Aktualizacja Strategii Współpracy Transgranicznej wpisuje się w trwający obecnie proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Wynika to z przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa, w których wymiar transgraniczny wymieniany jest jako jeden z kluczowych aspektów realizowanej polityki rozwoju. W tym zakresie Strategia Współpracy Transgranicznej będzie stanowić rozwinięcie głównego dokumentu strategicznego województwa, a jej celem będzie wskazanie potencjałów rozwojowych i łagodzenie problemów wynikających z peryferyjnego położenia regionów przygranicznych.

W pracach aktualizacyjnych biorą udział przedstawiciele sąsiednich regionów partnerskich: Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego. Zasięg terytorialny strategii transgranicznej zostanie rozszerzony o Województwo Podkarpackie. Włączenie Województwa Podkarpackiego w prace nad dokumentem ułatwi identyfikację wspólnych celów i kierunków działań dla obszarów wzajemnie sąsiadujących. Współpraca przygranicznych regionów partnerskich będzie podstawą wypracowania modelu wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Celem pierwszego spotkania było zaprezentowanie założeń dokumentu, a także uzgodnienie form i zasad współpracy z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych regionów partnerskich, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad strategią. Przyjęty harmonogram prac zakłada, że gospodarzami kolejnych spotkań będą poszczególne regiony wchodzące w skład Transgranicznego Zespołu Zarządzającego ds. Strategii.

 

Czytaj więcej

W dniu 3 grudnia br. w Lublinie na zaproszenie Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Woj. Lubelskiego przebywała delegacja Biura Organizacji z partnerskiej Prowincji Henan z Wang Fulin – Zastępcą Dyrektora Biura Organizacji Komitetu Henan na czele. Przewodniczącemu towarzyszyli przedstawiciele biura ds. organizacji, zarządzania, badań i usług. Pierwszym punktem programu było spotkanie z Sekretarzem Województwa Lubelskiego,  Zbigniewem…

Czytaj więcej

W poniedziałek, 2 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszy rok kadencji obecnego Zarządu Województwa Lubelskiego (wybór marszałka i zarządu nastąpił na sesji 21 listopada 2018 roku.)   W konferencji uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Członkowie Zarządu Województwa Zdzisław Szwed…

Czytaj więcej

W dniach 24- 26 listopada w Monachium, stolicy Bawarii, największego Kraju Związkowego Republiki Federalnej Niemiec, przebywała z misją gospodarczą delegacja z Województwa Lubelskiego, której przewodniczył Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Delegacji towarzyszyli także przedsiębiorcy z Lubelszczyzny reprezentujący branże: spożywczą, fotoniczną, transportową oraz lotniczą: Perła, Port Lotniczy Lublin, Apis, Pol- Mak, Kornet, Krautex, Plantalux. Delegacja udała się…

Czytaj więcej

„Smak miejsc – czyli kulinaria w turystyce” – pod takim hasłem w piątek, 22 listopada br., odbyło się V Transgraniczne Forum Turystyki w Baszni Dolnej. Przedsięwzięcie stało się okazją do podpisania listu intencyjnego między województwami – Podkarpackim a Lubelskim, dotyczącego wspólnej promocji marki „Roztocze”. Udział w forum wziął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Marszałek…

Czytaj więcej

Kolejna partia zajęcy zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego trafiła do siedmiu wolier adaptacyjnych zlokalizowanych na terenie lubelskich obwodów łowieckich. Wszystko w ramach  „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”. Realizując go, chcemy przywrócić do naszych lasów i na pola zwierzęta, które w przeszłości były stałym elementem polskiego krajobrazu.   Pomagają nam…

Czytaj więcej

Finansowanie inwestycji samorządu wojewódzkiego, zarządzanie budżetem samorządu oraz zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych należały do głównych tematów spotkań w ramach dwudniowej wizyty przedstawicieli Obwodu Rówieńskiego (Ukraina) w Województwie Lubelskim. W programie delegacji znalazły się wizyty studyjne w Centrum Spotkania Kultur, Lubelskim Centrum Konferencyjnym, Arenie Lublin oraz Zamojskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej. Przedstawiciele Obwodu Rówieńskiego, na czele…

Czytaj więcej