Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. Link do transmisji on-line: 26 sierpnia ♦ Komisja Budżetowa, godz. 14.00 → porządek obrad 27 sierpnia ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 9.00 → porządek obrad ♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 10.30 → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz.…

Czytaj więcej

XVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 28 sierpnia 2020 r. w godzinach od 14.00 do 18.00. Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego. Rozpatrzenie…

Czytaj więcej

Zmiana terminu sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019 rok. Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, podczas której zostanie przedstawiony „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019 rok odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. Obrady Sejmiku będą odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft…

Czytaj więcej

Informacja o możliwości udziału mieszkańców województwa w debacie nad Raportem o stanie Województwa Lubelskiego za 2019 r. Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawił Sejmikowi Województwa Lubelskiego „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2019…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. 24 lipca 2020 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 9.00 porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – godz. 11.00 porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki – godz. 12.00 porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska – godz. 13.00…

Czytaj więcej

XVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00 – 17.00  i została przeprowadzona w systemie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego. Analiza sytuacji na…

Czytaj więcej

29 czerwca 2020 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 14.00, sala konferencyjna 469 A (IV piętro) w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4. → porządek obrad  

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. Link do transmisji on – line: 25 maja 2020 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 10.00 → porządek obrad 26 maja 2020 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.00 → porządek obrad ♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 11.00 → porządek obrad ♦…

Czytaj więcej

XVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 maja 2020 r. (środa) w godzinach 15.00 – 20.20  i została przeprowadzona w systemie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

24 marca 2020 r. Komisja Budżetowa, godz. 11.30, s 269 Porządek obrad

Czytaj więcej