Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. 24 lipca 2020 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 9.00 porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – godz. 11.00 porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki – godz. 12.00 porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska – godz. 13.00…

Czytaj więcej

XVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00 – 17.00  i została przeprowadzona w systemie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego. Analiza sytuacji na…

Czytaj więcej

29 czerwca 2020 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 14.00, sala konferencyjna 469 A (IV piętro) w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4. → porządek obrad  

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym. Link do transmisji on – line: 25 maja 2020 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej – godz. 10.00 → porządek obrad 26 maja 2020 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.00 → porządek obrad ♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 11.00 → porządek obrad ♦…

Czytaj więcej

XVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 27 maja 2020 r. (środa) w godzinach 15.00 – 20.20  i została przeprowadzona w systemie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

24 marca 2020 r. Komisja Budżetowa, godz. 11.30, s 269 Porządek obrad

Czytaj więcej

XV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Informacja na temat prowadzonych działań przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz wojewódzkie podmioty lecznicze…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4. 21 lutego 2020 r. ♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 8.30, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 10.00, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji Kultury i Sportu, godz. 10.30, s. 063A → porządek…

Czytaj więcej

XIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) w godz. od 13.15 do 17.35 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z…

Czytaj więcej