7 października 2019 r. Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL  w Lublinie w  sali konferencyjna nr 063A, ul. Artura Grottgera 4 ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.30 → porządek obrad ♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 10.00 → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 11.00 → porządek obrad ♦…

Czytaj więcej

X sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego  miała miejsce 7 października 2019 r. (poniedziałek) w  godz. 15.10 – 18.10 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z IX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac…

Czytaj więcej

30 sierpnia 2019 r. ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 12.00, Muzeum Wsi Lubelskiej al. Warszawska 96 → porządek obrad   2 września 2019 r. Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 8.00, s. 063A → porządek obrad…

Czytaj więcej

IX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 2 września 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 13.10 – 17.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu Województwa…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu  i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego. SPRAWOZDANIE

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w sali 063A  budynku UMWL w Lublinie. 15 lipca 2019 r. ♦ Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00 → porządek obrad ♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.30 → porządek obrad ♦ Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.00 → porządek obrad  

Czytaj więcej

VIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  15 lipca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 12.10 – 13.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac…

Czytaj więcej

Nagranie VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. cz.1 Nagranie VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. cz.2

Czytaj więcej

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego poddaje konsultacjom projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4029, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej