Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, w sali konferencyjnej 269 A lub B. 30 grudnia 2019 r. ♦  Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 8.30, s. 269B → porządek obrad ♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, s. 269A → porządek obrad ♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,…

Czytaj więcej

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 13.20 – 18.30  w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu…

Czytaj więcej

10 grudnia 2019 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, s. 063 → porządek obrad

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, w sali konferencyjnej 063A. 3 grudnia b.r. godz. 9.00 – wspólne posiedzenie komisji: ♦ Rewizyjnej → porządek obrad ♦  Ochrony Zdrowia → porządek obrad ♦  Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej → porządek obrad godz. 11.00 – wspólne posiedzenie komisji: ♦…

Czytaj więcej

3 grudnia – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu na 2020 r. 4 grudnia – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej 10 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetowej 13 grudnia – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa Lubelskiego i Skarbnikiem Województwa. 30 grudnia – sesja budżetowa

Czytaj więcej

14 listopada 2019 r. Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4. ♦ Komisja Ochrony Zdrowia, godz. 8.00, s. 063B → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, s. 063A →…

Czytaj więcej

XI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  14 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 13.10 – 16.30 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z X sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac…

Czytaj więcej