Prezentacja „Raportu o stanie Województwa Lubelskiego. Podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w 2018 roku” będzie miała miejsce 24 czerwca 2019 r. o godz. 8:30 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.  

Czytaj więcej

VII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 14.10 – 18.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu VI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac Zarządu…

Czytaj więcej

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Lubelskiego „Raport o stanie Województwa Lubelskiego” za 2018 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której zostanie przedstawiony „Raport o stanie…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4. 3 czerwca ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 10.00, s. 063A → porządek obrad

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie. 28 maja ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, s. 063B → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.30, s. 063A → porządek obrad           …

Czytaj więcej

VI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) w godz. 13.10 – 14.30 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z V sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja…

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, w sali  063A. 24 kwietnia ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 11.00 → porządek obrad 25 kwietnia ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.30 → porządek obrad ♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 9.00 → porządek obrad ♦ Komisja…

Czytaj więcej

V sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 18.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

Nagranie IV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, w salach 063A  i 063B 11 marca 2019 r. ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 8.30 → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00 → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz.…

Czytaj więcej