W dniu 29 kwietnia 2019 r., o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Szkolenie przeprowadzą Doradcy Energetyczni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnego oraz przedsiębiorstw…

Czytaj więcej

Od 3 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dotacje na ograniczenie wpływu urządzeń, zakładów, instalacji na środowisko naturalne w ramach programu „Sokół”. Do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych. Mogą być one przeznaczone na innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Dotyczy to obszarów takich jak: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa…

Czytaj więcej

W dniach 13-15 listopada doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego brali udział w Targach „Energetics”, które odbyły się w hali MTL Lublin. Udzielali informacji o Odnawialnych Źródłach Energii, opłacalności instalacji oraz sposobach uzyskania dofinansowania na ich zakup i montaż. Oprócz porad ustnych i rozdawania materiałów informacyjnych pracownicy RBE UMWL demonstrowali praktyczne zastosowanie pompy…

Czytaj więcej

W dniach 22-25 października doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie uczestniczyli w EkoSferze na terenie Targów Poznańskich. Lubelscy specjaliści we współpracy z pracownikami Ministerstwa Energetyki i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielali porad z dziedziny programu „Czyste Powietrze” i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. – Największe zainteresowanie budziły zasady dofinansowań…

Czytaj więcej

IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” odbywa się w dniach 18-19 października na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Przedstawiciele świata gospodarki, polityki, nauki i biznesu, dyskutują na temat zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego i finansowego), jak również…

Czytaj więcej

Warunki dofinansowania do inwestycji, zasady rozliczeń z wykonawcami instalacji sprzyjających produkcji czystej energii były głównymi tematami rozmów, które prowadzili 11 października doradcy energetyczni z Regionalnego Biura Energii UMWL. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy Serniki wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców, wójt Stanisław Marzęda i Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

W dniach 19 i 26 sierpnia zespoły Doradców Energetycznych uczestniczyły w Dożynkach Gminnych w Niedrzwicy Dużej oraz w Dożynkach Powiatowych w Lubartowie. W uroczystościach tych brali udział przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy oraz dyrektorzy wielu instytucji. Zespół Doradców udzielał informacji oraz wsparcia merytorycznego w zakresie m.in. wdrażania przyjaznych środowisku inwestycji oraz źródeł ich finansowania. Mieliśmy…

Czytaj więcej

W każdej gminie czy mieście znajdują się miejsca, w których należy poprawić efektywność energetyczną, czyli najprościej mówiąc zmniejszyć zużycie wszelkiego rodzaju energii. Do nich zaliczyć można m.in. szkoły, przychodnie, biblioteki, urzędy czy domy kultury.  Dzięki szkoleniom organizowanym przez Regionalne Biuro Energii w każdej gminie naszego regionu będziemy mieli osobę odpowiedzialną za ten proces. – Organizujemy…

Czytaj więcej

Od 6 do 7 czerwca miała miejsce wizyta studyjna w regionie Burgenland (Austria) zorganizowana w ramach projektu FIRECE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe (Program Interreg Europa Środkowa), w którym to Województwo Lubelskie jest partnerem. Podczas wizyty studyjnej nasz region reprezentowali: Grażyna Gilewicz oraz  Tomasz Harkot pracownicy Regionalnego…

Czytaj więcej

W dniach 30 maja – 1 czerwca w Brukseli odbyły się warsztaty w ramach platformy inteligentnej specjalizacji (S3) z tematyki ogrzewania i chłodzenia. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi z dziedziny ogrzewania i chłodzenia oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami warsztatów. Nasz region reprezentowali Tomasz Harkot oraz Elżbieta Kasperska pracownicy…

Czytaj więcej

Od 17 do 19 kwietnia trwała wizyta studyjna w prowincji Gelderland (Holandia). Wizyta studyjna dotyczyła tematyki efektywności energetycznej. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wizyty studyjnej. Nasz region reprezentowali Katarzyna Kiszczak – pracownik Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Harkot oraz…

Czytaj więcej

Od 10 do 12 czerwca grupa doradców energetycznych z województwa lubelskiego uczestniczyła w 8 Pomorskich Dniach Energii jednym z największych wydarzeń energetycznych w północnej Polsce. W ramach Dni Energii zorganizowany został także I Pomorski Piknik Energetyczny. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie z miastem Gdynia. Wszystko odbywało się pod hasłem…

Czytaj więcej