Dziewięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie…

Czytaj więcej

W dniach 28-29 listopada w Domu Polski Wschodniej odbyło się szereg spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości unijnych programów badawczych pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z siecią Krajowych Punktów Kontaktowych oraz biurem PolSCA. W dyskusji uczestniczyło wielu przedstawicieli Komisji Europejskiej, w tym z DG RTD — Dyrekcji Generalnej…

Czytaj więcej

Na stronach internetowych dwóch belgijskich dzienników, francuskojęzycznego Le Vif i niderlandzkojęzycznego Knack, ukazały się artykuły promujące ofertę turystyczną Lubelszczyzny  oraz pozostałych regionów Polski Wschodniej. Kampania promocyjna rozpoczęła się 12 listopada i potrwa do 12 grudnia 2018 r. W ramach kampanii cyklicznie będą się ukazywać artykuły zachęcające do odwiedzenia Lubelszczyzny i Polski Wschodniej oraz zapoznania się…

Czytaj więcej

Europejskie regiony i miasta, które są gotowe, aby wdrożyć ukierunkowaną na przyszłość strategię na rzecz przedsiębiorczości, mogą składać wnioski do 27 marca 2019 r. drogą elektroniczną na adres eer-cdr@cor.europa.eu . Czym jest Europejska Nagroda Przedsiębiorczości? Jest nagrodą przyznawana corocznie przez Europejski Komitet Regionów maksymalnie trzem miastom lub regionom o wybitnych, zorientowanych na przyszłość strategiach wspierania…

Czytaj więcej

Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+ Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii Europejskiej podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie zeszłego roku. Stanowi ona istotny impuls w kierunku utworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025. Zaproszenie do składania wniosków…

Czytaj więcej

Zapraszamy do sprawdzenia, co Europa robi dla Ciebie i w Twoim regionie na stronie https://what-europe-does-for-me.eu/pl/portal Jaki wpływ ma Europa na Twoje życie codzienne? Na miejsca pracy, rodzinę, opiekę zdrowotną, hobby, podróże, bezpieczeństwo, wybory dokonywane przez konsumentów i prawa społeczne? Jak uwidacznia się obecność Europy w miastach, miasteczkach i regionach? Jako obywatele Europy, bez względu na to,…

Czytaj więcej

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny z budżetu UE w wysokości 243 mln euro na projekty w ramach programu LIFE, których celem jest ochrona środowiska, lepsza jakość życia i wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Na projekty w dziedzinie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w…

Czytaj więcej

Od 2008 r. Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu co roku zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do zgłaszania projektów realizowanych przez aktywnie uczestniczących w rozwoju Europy młodych ludzi i do nich skierowanych. Projekty kandydujące do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego mogą zgłaszać młodzi ludzie…

Czytaj więcej

24 października 2018 r. Dom Polski Wschodniej we współpracy z Polsko-Belgijsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą BEPOLUX zorganizował spotkanie dla belgijskich przedsiębiorców prezentujące potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej. Spotkanie odbyło się w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii i otworzył je Pan Ambasador Andrzej Orzechowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tego typu spotkań w budowaniu kontaktów gospodarczych i wzajemnego…

Czytaj więcej

Komisja Europejska uruchomiła nowy portal, zawierający wiele użytecznych informacji dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o fundusze europejskie. Nowa strona internetowa „Funding & tender opportunities” pozwala szybko zobaczyć aktualne wezwania do składania wniosków w ramach programów: „Horyzont 2020”, Erasmus +, Kreatywna Europa i wielu innych europejskich programów sektorowych, tych znanych i tych mniej znanych. Możliwy jest również…

Czytaj więcej

12 października ukazał się końcowy raport inicjatywy Europejskiego Komitety Regionów – Reflecting on Europe. Raport powstał na podstawie przeprowadzonych 180 debat z obywatelami w 30 europejskich krajach, 110 regionach i 156 miastach. Oprócz tego podstawą do opracowania było 22 000 wypełnionych ankiet przez obywateli Unii Europejskiej. Główne założenia wynikające z przeprowadzonych działań ankietowych zostały ujęte w…

Czytaj więcej

Ponad 70 uczestników zgromadziły warsztaty „Umiędzynarodowienie MŚP – wpływ projektów realizowanych w ramach Interreg Europe”, które odbyły się 9 października 2018 r.  w Brukseli w ramach 16 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Warsztaty zostały wspólnie zorganizowane przez województwo lubelskie oraz partnerów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Chorwacji oraz Węgier. Warsztaty stanowiły platformę dla czterech…

Czytaj więcej