20 marca 2019 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli mieliśmy okazję gościć wyjątkowych gości. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski poprowadził spotkanie dyskusyjne z panią Maryną Miklaszewską, dziennikarką, pisarką, tłumaczką, autorką m.in. książki Mikołajek w szkole PRL, współautorką libretta i tekstów piosenek do musicalu Metro, nominowanych do amerykańskiej nagrody Tony Award. Jest autorką spektaklu telewizyjnego…

Czytaj więcej

W dniu 13.03.2019 r. przedstawiciele polskich regionów uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej z cyklu „Kawa z ekspertem”. Tym razem naszymi ekspertami byli Natalia Batz i Witold Szpak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu. Tematem spotkania były instrumenty wsparcia finansowego dużych projektów samorządowych, jakie oferuje EBI. Europejski Bank Inwestycyjny jest największą instytucją finansową…

Czytaj więcej

14 marca 2019 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli odbyło się spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące stanu negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej UE po 2020 r. Ekspertami podczas spotkania byli: Pani Joanna Horyza i Pan Paweł Szabelak reprezentujący Wydział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich…

Czytaj więcej

W swojej dorocznej ocenie sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich opublikowanym 27 lutego 2019 r. Komisja Europejska podkreśla potrzebę wspierania inwestycji, prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej oraz wdrażania dobrze zaplanowanych reform. Raport dotyczący Polski dostępny jest tutaj.  Obecny przegląd sytuacji w poszczególnych państwach ma miejsce w kontekście prognozowanego na 2019 r., a więc siódmy rok z…

Czytaj więcej

Zapraszamy chętnych na staże w drugiej połowie 2019 r. (wrzesień 2019 – styczeń 2020). Wnioski przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r. (godz. 12:00) (czas brukselski). Rodzaje staży: Staże płatne Obowiązkowe staże bezpłatne Staże dla studentów krajowych szkół administracji Na czym polega staż? Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na…

Czytaj więcej

Komisja Europejska właśnie ogłosiła konkurs na Europejską Stolicę Innowacji 2019 r. Ta coroczna nagroda przyznawana jest europejskiemu miastu, które przyczynia się do intensywnego rozwoju innowacji, a w rezultacie do polepszenia życia mieszkańców.  Wcześniejsi laureaci konkursu to Barcelona, Amsterdam, Paryż i Ateny. Główną nagrodą w konkursie jest milion euro, ufundowane zPprogramu Horyzont 2020. Przewidziano także pięć…

Czytaj więcej

W dniu 20.02.2019 r. odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli regionalnych w  Komisji Europejskiej z zespołem DG Regio F3 Poland. Głównym celem spotkania była dyskusja panelowa nt. przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej oraz działań podejmowanych przez DG Regio na rzecz jej popularyzacji poprzez media społecznościowe oraz bezpośrednie spotkania z obywatelami państw członkowskich. Wydział Komisji Europejskiej DG Regio F3 Poland zajmuje się…

Czytaj więcej

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy. Kategorie tematyczne Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2)…

Czytaj więcej

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z cyklu „kawa z ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”, a ekspertami byli pani Agata Janaszczyk – Radca, Samodzielne Stanowisko ds. Badań Naukowych, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz pan Dominik Sobczak – DG RTD – Dyrekcja Generalna…

Czytaj więcej

Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną zorganizował stoisko promocyjne na targach rowerowo-wędrownych  Fiets & Wandelbeurs w Gandawie w dniach 2-3 lutego 2019 r. Targi Fiets & Wandelbeurs posiadają dwie edycje: holenderską, która odbywa się w Utrechcie oraz edycję belgijską, skierowaną do Flamandów, którzy podobnie jak Holendrzy są bardzo aktywni pod…

Czytaj więcej

30 stycznia 2019 r. podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, dokonano oficjalnego otwarcia przygotowań do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019. W dniach 7 – 10 października 2019 roku odbędzie się 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, której hasłem przewodnim będzie: „Regiony i miasta filarami przyszłej Unii Europejskiej”.…

Czytaj więcej

Komisja Europejska rozpoczęła już przygotowania do kolejnej edycji konferencji wysokiego szczebla Green Week 2019 (Zielony Tydzień), najważniejszego wydarzenia UE dot. ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. Tegoroczny temat konferencji dotyczyć będzie wdrażania prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, czyli podkreślenie korzyści wynikających z unijnej polityki środowiskowej i jej wpływu na jakość życia obywateli. Wydarzenie zaplanowano…

Czytaj więcej