W dniu 20.02.2019 r. odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli regionalnych w  Komisji Europejskiej z zespołem DG Regio F3 Poland. Głównym celem spotkania była dyskusja panelowa nt. przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej oraz działań podejmowanych przez DG Regio na rzecz jej popularyzacji poprzez media społecznościowe oraz bezpośrednie spotkania z obywatelami państw członkowskich. Wydział Komisji Europejskiej DG Regio F3 Poland zajmuje się…

Czytaj więcej

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy. Kategorie tematyczne Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2)…

Czytaj więcej

W dniu 5 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z cyklu „kawa z ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horizon Europe”, a ekspertami byli pani Agata Janaszczyk – Radca, Samodzielne Stanowisko ds. Badań Naukowych, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE oraz pan Dominik Sobczak – DG RTD – Dyrekcja Generalna…

Czytaj więcej

Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną zorganizował stoisko promocyjne na targach rowerowo-wędrownych  Fiets & Wandelbeurs w Gandawie w dniach 2-3 lutego 2019 r. Targi Fiets & Wandelbeurs posiadają dwie edycje: holenderską, która odbywa się w Utrechcie oraz edycję belgijską, skierowaną do Flamandów, którzy podobnie jak Holendrzy są bardzo aktywni pod…

Czytaj więcej

30 stycznia 2019 r. podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, dokonano oficjalnego otwarcia przygotowań do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019. W dniach 7 – 10 października 2019 roku odbędzie się 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, której hasłem przewodnim będzie: „Regiony i miasta filarami przyszłej Unii Europejskiej”.…

Czytaj więcej

Komisja Europejska rozpoczęła już przygotowania do kolejnej edycji konferencji wysokiego szczebla Green Week 2019 (Zielony Tydzień), najważniejszego wydarzenia UE dot. ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. Tegoroczny temat konferencji dotyczyć będzie wdrażania prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, czyli podkreślenie korzyści wynikających z unijnej polityki środowiskowej i jej wpływu na jakość życia obywateli. Wydarzenie zaplanowano…

Czytaj więcej

W miniony weekend 18-20.01.2019 Dom Polski Wschodniej w Brukseli uczestniczył w 28-mej edycji Salonu Turystycznego VAKANZ na terenie LUXEXPO w Luksemburgu. Fitcation (Fit+Vacation) – to temat tegorocznych targów, do którego znakomicie pasowały oferty zarówno GreenVelo jak i turystyki leczniczej oraz agroturystyki regionów Polski Wschodniej prezentowane na stoisku zorganizowanym przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli wspólnie z Polską Organizacją…

Czytaj więcej

Dzięki informacjom uzyskanym od władz lokalnych i regionalnych na temat prac nad celami zrównoważonego rozwoju, Europejski Komitet Regionów pragnie zaprezentować, w jaki sposób wdrażają Państwo cele zrównoważonego rozwoju. Informacje te zostaną wykorzystane w celu wywarcia wpływu na przyszłą strategię UE dotyczącą celów zrównoważonego rozwoju, dla skuteczniejszego działania na rzecz podejścia terytorialnego w europejskim i krajowym procesie…

Czytaj więcej

8 stycznia 2018 r. przedstawiciele Domu Polski Wschodniej w Brukseli wręczyli główną nagrodę zwycięzcy konkursu wiedzy o Polsce Wschodniej. W ramach zorganizowanej kampanii promującej ofertę turystyczną  regionów Polski Wschodniej, która odbyła się na łamach dwóch belgijskich dzienników (francuskojęzycznego Le Vif i niderlandzkojęzycznego Knack) został również zorganizowany konkurs wiedzy o Polsce Wschodniej, gdzie główną nagrodą był…

Czytaj więcej

Informujemy, iż w dniach 1 – 5 kwietnia 2019 r. odbędą się jedne z najważniejszych na świecie targi technologii, innowacji i automatyki w przemyśle Hannover Messe 2019. Targi Hannover Messe to najważniejsza światowa impreza z zakresu technologii dla przemysłu.  W ramach tegorocznej imprezy, której krajem partnerskim będzie Indonezja, odbędą się targi specjalistyczne: Automatyzacja Produkcji i…

Czytaj więcej

Polska Food Festiwal, który odbył się w dniach 14-16 grudnia w Brukseli to wydarzenie organizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Domem Polski Wschodniej w Brukseli, Instytutem Polskim, Polską Organizacją Turystyczną, PKN Orlen oraz PLL LOT. Wydarzenie otworzył premier Mateusz Morawiecki. „To jest ogromny sukces…

Czytaj więcej

Biuro Regionalne Województwa Lubelskiego w Brukseli działające w ramach inicjatywy Dom Polski Wschodniej wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zorganizowało seminarium poświęcone publicystyce Leopolda Ungera, pt.: „Leopold Unger. Dziennikarstwo poważne. Wokół książki „Orzeł i reszta”. Aktualność publicystyki Leopolda Ungera„. Okazją do podjęcia tematu „dziennikarstwa poważnego” Leopolda Ungera jest ukazanie się tłumaczenia na francuski…

Czytaj więcej