Unijne pieniądze na rozwój przedsiębiorczości

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dziś pięć umów czterem Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich ww. umowach to blisko 16 mln zł. Chodzi o realizację działań mających na celu ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia i pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego. Do dofinansowania w ramach konkursu wybranych zostało 17 projektów, z czego trzech beneficjentów zrealizuje po dwa projekty.

– Dzięki tym środkom blisko tysiąc osób będzie mogło założyć własną działalność – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Operatorzy, którzy wygrali ten konkurs to doświadczone podmioty, dlatego nie mam wątpliwości, że pieniądze te zostaną sprawnie podzielone. Wszystko z myślą o rozwoju mikroprzedsiębiorczości w naszym województwie – dodał.

Nowe miejsca pracy i programy szkoleniowo-doradcze

Wnioskodawcy ubiegali się o środki na udzielenie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące m.in. usługi szkoleniowe, bezzwrotne wsparcie finansowe, czy wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej. Umowy otrzymali:

 1. Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS na realizację projektu Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców o łącznej wartości blisko 5,2 mln zł, z czego ponad 4,4 mln zł to środki z UE. Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na ryku pracy. Wsparcie w ramach projektu obejmie 120 osób z terenu powiatu kraśnickiego w wieku 30 lat i więcej.
 2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie na realizację projektu Od biznesu do sukcesu na łączną wartość ponad 3,2 mln zł, z czego środki unijne to ponad 2,7 mln zł. Celem projektu jest utworzenie co najmniej 72 nowych miejsc pracy, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej 72 osób w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie obejmuje powiaty: bialski, biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz miasta: Biała Podlaska, Lublin i Zamość.
 3. Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” na realizację projektu Zaszczepieni do biznesu o łącznej wartości nieco ponad 3,4 mln zł, z czego środki z UE wynoszą blisko 3 mln zł. Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców naszego województwa poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz 50 osobom wsparcia finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zrealizuje dwa projekty, w ramach których uczestnicy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zagadnień z prawa pracy, podatków, marketingu czy negocjacji biznesowych, reklamy i działań gospodarczych. Wsparcie skierowane jest dla 110 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego pozostających bez pracy lub osoby ubogie pracujące oraz dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Mowa o dwóch projektach pn.:
 • Lubelski Park Przedsiębiorczości o łącznej wartości nieco ponad 3 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł to środki z UE;
 • Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców o łącznej wartości blisko 3,8 mln zł, z czego środki z UE to nieco ponad 3,2 mln zł.

Konkurs z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

Warto zaznaczyć, że w konkursie ogłoszonym w 2020 roku w ramach RPO WL alokacja pierwotnie wynosiła blisko 12 mln zł (z czego środki unijne stanowiły nieco ponad 10 mln zł). W konkursie złożonych zostało łącznie 60 wniosków o całkowitej wartości blisko 197 mln zł (z czego dofinansowanie unijne wynosiło ponad 167 mln zł). W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczbie projektów, w maju br. Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację w konkursie o nieco ponad 57 mln zł (z czego ponad 50 mln zł to środki z UE). Ostatecznie całkowita alokacja w konkursie wyniosła nieco ponad 71 mln zł, gdzie środki unijne stanowiły nieco ponad 60,4 mln zł. Oprócz wcześniej wspomnianych Beneficjentów, dofinansowanie w ramach konkursu otrzymali:

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na realizację projektu pn. Twój biznes – twoją szansą o łącznej wartości nieco ponad 3,4 mln zł, z czego środki unijne to blisko 3 mln zł;
 2. Consultor sp. z o.o. na realizację projektu pn. Lubelskie Samozatrudnienie! o wartości blisko 3 mln zł, gdzie środki unijne stanowią nieco ponad 2,5 mln zł;
 3. Edotur sp. z o.o. na realizację projektu pn. Klucz do samozatrudnienia, o łącznej wartości blisko 3,5 mln zł, z czego środki unijne to blisko 3 mln zł;
 4. Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL zrealizuje dwa projekty:
 • Startuj z nami – załóż firmę, o łącznej wartości nieco ponad 5 mln zł, z czego środki z UE wynoszą blisko 4,4 mln zł;
 • Bądź przedsiębiorczy – załóż firmę, o łącznej wartości nieco ponad 5 mln zł, z czego środki unijne to blisko 4,4 mln zł;
 1. Chełmskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego na realizację projektu pn. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, o łącznej wartości nieco ponad 3,3 mln zł, z czego środki unijne wynoszą blisko 3 mln zł;
 2. Centrum Szkoleń i Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje dwa projekty:
 • Plan na sukces – zostań przedsiębiorcą! projekt o wartości ponad 2 mln zł, z czego środki unijne to blisko 1,8 mln zł;
 • Dotacje na START, o łącznej wartości blisko 1,7 mln zł, z czego ponad 1,4 mln zł to środki unijne;
 1. Euro-Forum Marek Gudków na realizację projektu Szansa na biznes o łącznej wartości nieco ponad 2,8 mln zł, z czego środki z UE to blisko 2,4 mln zł;
 2. Puławskie Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pn. Mała firma-ABC biznesu o łącznej wartości nieco ponad 3,2 mln zł, z czego środki z UE to ponad 2,7 mln zł;
 3. „Netrix group” sp. z o.o. na realizację projektu Lubelska strefa przedsiębiorczości o łącznej wartości nieco ponad 3 mln zł, z czego środki unijne to blisko 2,6 mln zł;
 4. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny na realizację projektu pn. Pracuję u siebie 3 o łącznej wartości ponad 4,7 mln zł, z czego środki z UE stanowią nieco ponad 4 mln zł.

Łączna wartość wymienionych 17 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu wynosi blisko 59 mln zł, z czego środki z Funduszy Europejskich to blisko 51 mln zł. Realizacje pozwolą nie tylko na powstawanie nowych miejsc pracy w regionie, ale także na wydłużenie czasu funkcjonowania nowopowstałych przedsiębiorstw i zmniejszenie bezrobocia w naszym regionie.