Posiedzenie plenarne WRDS WL

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, pierwsze prowadzone przez Pana Dariusza Jodłowskiego Przewodniczącego WRDS WL VII kadencji. Głównym zadaniem Członków WRDS WL podczas spotkania było wydanie stanowiska WRDS WL do wybranych aspektów z programu rządowego Polski Ład w oparciu o dokument pt.: „Polski Ład – Raport z działań Lewiatana”.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan Jarosław Sachajko poseł na Sejm RP, Pan Jacek Czerniak poseł na Sejm RR, Pan Piotr Waszak Dyrektor ZUS Oddział Lublin, Pan Dariusz Mańko Wicedyrektor ZUS Oddział Lublin oraz Pan Andrzej Ryl Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Poruszono kwestię podatku minimalnego, różnicowania wysokości opodatkowania w zależności od tego czy podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia, przepisów ograniczających neutralność podatkową restrukturyzacji np. fuzji, nowych zasad opłacania składki zdrowotnej, zmian jakim z powodu regulacji podlegają przedsiębiorcy oraz wprowadzanych nowelizacji. W efekcie gremium przyjęło dwa dokumenty tj. Stanowisko nr 3/2022 strony rządowo-samorządowej oraz przedstawicieli strony pracowników z ramienia NSZZ „Solidarność” i OPZZ WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład i Stanowisko nr 4/2022 strony pracodawców oraz przedstawicieli strony związkowej z ramienia Forum Związków Zawodowych WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład (dotyczących rozwiązań podatkowych).

Ponadto w trakcie posiedzenia zostały przyjęte uchwały zmieniające składy Stałych Zespołów Roboczych oraz Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała nr 3/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL

Uchwała nr 4/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL 

Uchwała nr 5/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL

Uchwała nr 6/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL

Uchwała 7/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

Uchwała nr 8/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL

Uchwała nr 9/2022 WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL

Stanowisko nr 3/2022 strony rządowo-samorządowej oraz przedstawicieli strony pracowników z ramienia NSZZ „Solidarność” i OPZZ WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład

Stanowisko nr 4/2022 strony pracodawców oraz przedstawicieli strony związkowej z ramienia Forum Związków Zawodowych WRDS WL z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wybranych aspektów programu rządowego Polski Ład (dotyczących rozwiązań podatkowych)