Zmiany w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały na nowo określa obszar Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego (SPK). Przygotowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL projekt dokumentu został przedłożony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które będą trwać od 5 do 17 kwietnia 2018 r.

Głównym celem uchwały dotyczącej SPK jest dokładne wyznaczenie przebiegu granic Parku oraz aktualizacja zapisów dotyczących zakazów obowiązujących na jego terenie. W związku z uszczegółowieniem granicy Parku zmniejszyła się (o 124,49 ha) jego powierzchnia, która wg projektu wynosi 35 363,51 ha. Z kolei zwiększeniu (o 146,30 ha) uległa powierzchnia otuliny SPK, która wynosi 12 625,30 ha. Różnice te wynikają ze stopnia szczegółowości wyznaczenia granic oraz ze zwiększenia dokładności wykonywanych pomiarów. Ponadto w projekcie uchwały zrezygnowano z kilku zakazów oraz dodano odstępstwa od innych.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projekt uchwały będzie podlegał uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, a także radami gmin: Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw i Siennica Różana.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.

do-pobraniaDO POBRANIA