Zarząd Województwa Lubelskiego, po nierozstrzygnięciu pierwszego konkursu, ponownie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2022 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”

Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Streptococcus pneumoniae jest jednym z najczęstszych patogenów wywołujących zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych u osób powyżej 65 roku życia. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze strony pneumokoków wynika między innymi z ich wyjątkowej zjadliwości, powszechności ich występowania, a także rosnących w ostatnich dekadach zapadalności na choroby pneumokokowe oraz oporności bakterii na antybiotyki.

W związku z powyższym podejmujemy działania w przedmiotowym zakresie, których celem jest poprawa stanu zdrowia osób dorosłych powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu naboru na konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej w 2022 r.