Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2021 pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021”.

Infekcje wywoływane przez pneumokoki są nadal jednym z problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia dzieci chorób, takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze strony pneumokoków wynika między innymi z ich wyjątkowej zjadliwości, powszechności ich występowania, a także rosnących w ostatnich dekadach zapadalności na choroby pneumokokowe oraz oporności bakterii na antybiotyki.

W związku z powyższym podejmowane są działania w przedmiotowym zakresie, których celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL