Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”

Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika z trudnej sytuacji epidemiologicznej w przedmiotowym zakresie. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych powodowane jest m.in. siedzącym trybem życia, brakiem aktywności fizycznej, stresem oraz pośpiechem. Według światowych badań epidemiologicznych, dolegliwości bólowe kręgosłupa nękają głównie społeczeństwa wysoko cywilizowane. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, choroby kręgosłupa powodują coraz częściej absencję pracowników w miejscu pracy, a także ich ograniczoną wydajność, powodując dodatkowe utrudnienia i koszty dla pracodawcy.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL