Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2022 – 2026 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2021)”.

Nowotwory skóry są jednymi z najczęściej spotykanych nowotworów. Czerniak – jego najbardziej złośliwa forma mimo że stanowi zaledwie pięć proc. wszystkich przypadków, charakteryzuje się największą śmiertelnością. Najczęściej na czerniaka chorują osoby starsze, które ukończyły 70 lat. Jednak nowotwór ten rozwija się także u osób przed trzydziestką. Wg danych Amerykańskiego Towarzystwa ds. Walki z Rakiem czerniak jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród młodych kobiet. Umieralność z powodu czerniaka skóry w Polsce jest nieco wyższa (o około 20%) niż średnia dla UE. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania niezbędna jest profilaktyka.

Głównym celem programu jest podniesienie świadomości mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie nowotworów złośliwych skóry oraz zmniejszenie zachorowalności na te choroby poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat: istoty chorób nowotworowych skóry, czynników zwiększających zachorowalność, metod zmniejszania ryzyka zachorowania. Wymiernym efektem powyższych działań będzie m.in. zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki nowotworów skóry, zwiększenie wykrywalności w pierwszym stadium choroby, zwiększenie ilości osób wyleczonych oraz objęcie profesjonalną opieką profilaktyczną osób z grup ryzyka, w tym zmniejszenie śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych skóry.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się pod linkiem