Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”.

Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc pod uwagę płeć, problem dotyka częściej kobiety niż mężczyzn, jednak jak pokazują statystyki liczba zachorowań wciąż wzrasta. Na przestrzeni 40 lat nastąpił wzrost zachorowań na nowotwory skóry u mężczyzn jak i u kobiet. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost zachorowań związany jest z długotrwałą ekspozycją na słońce. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania niezbędna jest profilaktyka.

Głównym celem programu jest podniesienie świadomości mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie nowotworów złośliwych skóry oraz zmniejszenie zachorowalności na te choroby poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat m.in. istoty chorób nowotworowych skóry, czynników zwiększających zachorowalność, metod zmniejszania ryzyka zachorowania, edukację mieszkańców  w umiejętność samobadania skóry i rozpoznawania wczesnych symptomów nowotworów złośliwych skóry. Wymiernym efektem powyższych działań będzie m.in. zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki nowotworów skóry oraz zwiększenie wykrywalności w pierwszym stadium choroby.

Szczegółowe informacje Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry