Posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii

W dniach 13-14 października 2022 roku w Józefowie koło Warszawy odbyło się 12 posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Spotkanie prowadziła Pani Marlena Tryka – Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej MRiT. Posiedzenie grupy poświęcone było m.in. tematyce ostatnich działań w ramach realizacji projektu Krajowa Inteligentna Specjalizacja, a także wynikom realizacji ostatnich prac analitycznych realizowanych w projekcie. Omówiony został także stan prac i planowane działania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Podczas obrad miało miejsce także spotkanie z udziałem przedstawicieli Grup Roboczych ds. KIS na temat aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz spotkanie z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich poświęcone współpracy w zakresie krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

do-pobraniaDO POBRANIA

Agenda Posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii (link otwiera się w nowym oknie)