Nabór ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie dziedzin i specjalizacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 stycznia 2023 r. zatwierdził Zasady naboru i pracy ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłosiła nabór ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie dziedzin i specjalizacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Celem naboru ekspertów jest stworzenie Wykazu ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Eksperci mogą być angażowani do wykonywania zadań instytucji:

  • związanych z wyborem projektów do dofinansowania;
  • wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu;
  • związanych z procedurą odwoławczą.

Wnioski o wpis do wykazu ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r.

Więcej informacji w zakresie naboru na ekspertów znajduje się na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027: