IV Forum Innowacji w ramach projektu EmpInno

26 listopada 2020 r., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się czwarta edycja Forów Innowacji w ramach projektu EmpInno Monitor S3 (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego  2014-2020). Tym razem podczas konferencji zaprezentowano interesujące rozwiązania dla sektora rolno-spożywczego w regionie oraz innowacje i najnowsze osiągnięcia technologiczne lubelskich naukowców w obszarze żywności. Z racji sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2, spotkanie miało charakter hybrydowy – zaproszeni goście obradowali w studiu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, a zainteresowanym słuchaczom udostępniono transmisję on-line.

Zaproszeni goście z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przybliżyli działalność innowacyjną w sektorze żywnościowym oraz Agro w różnych rodzajach innowacji. Szczególną uwagę poświęcono preferencjom konsumenta na rynku żywnościowym, które uznano za jeden z głównych czynników decydujący o powodzeniu innowacji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma wiele do zaoferowania sektorowi rolno-spożywczemu. Prowadzone są niezwykle ciekawe prace badawcze na wielu polach, co pozwala Uniwersytetowi doskonale wpisać się w obszary inteligentnych specjalizacji województwa zawarte w obecnie aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.

Drugą część IV Forum Innowacji stanowiła dyskusja na temat miejsca innowacji w sektorze rolno-spożywczym w aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Została zaprezentowana „Analiza zagadnień szczegółowych przeprowadzona przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością UMWL w zakresie obszarów inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego”, w ramach której opracowano listę zagadnień szczegółowych pogrupowanych wg kategorii i podkategorii, stanowiących podwaliny do przeformułowania obszarów inteligentnych specjalizacji naszego regionu.

Głos zabrali również przedsiębiorcy i słuchacze on-line. Podkreślono jak ważna jest współpraca na linii nauka – biznes – instytucje otoczenia biznesu.

Na kanwie rozmów na temat odchodzenia od szerokiego rozumienia obszaru biogospodarki podczas aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji WL do 2020 roku, na rzecz bardziej szczegółowych zagadnień, pojawiła się również koncepcja wprowadzenia nowego obszaru, który zintegrowałby wiele zagadnień dotyczących personalizacji produkcji rolniczej z wykorzystaniem rozwiązań z różnych dziedzin, nie tylko samego rolnictwa, ale również inżynierii czy IT, dla lepszego zarządzania gospodarstwami.

Podczas dyskusji pojawiły się również nowe płaszczyzny do współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z przedsiębiorcami z regionu w zakresie chociażby produkcji żywności funkcjonalnej, czy opakowań biodegradowalnych. Obecnie coraz silniejszy jest popyt na produkty naturalne, bez sztucznych dodatków. Produkty te muszą jednak być w jakiś sposób zakonserwowane, choćby ze względu na ich transport  – na ten problem lekarstwo znajduje również UP, pracując nad technologiami konserwującymi bez sztucznych substancji lub wręcz nad naturalnymi konserwantami. Ze strony przedsiębiorców pojawiła się także sugestia, aby wyjść naprzeciw coraz powszechniejszej modzie na produkty wegańskie, których produkcja w naszym regionie ma dość silną pozycję i ogromny potencjał, i umieścić to zagadnienie w zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji, co pozwoliłoby przedsiębiorcom i uniwersytetom sięgać po środki unijne z tego zakresu.