Województwo Lubelskie, w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030  roku, zleciło przeprowadzenie badania o charakterze ewaluacyjnym pn. Strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji, którego celem było określenie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego województwa w oparciu o potencjał naukowo-technologiczny, gospodarczy, edukacyjny i instytucjonalny. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę EU-Consult sp. z o.o. z Gdańska w terminie listopad 2020 r. –  styczeń 2021 r. Jego efektem jest raport końcowy, który został zamieszczony poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem