Drugie spotkanie on-line z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Rekordowa Frekwencja!

W dniu 8 lutego 2021 roku z inicjatywy województwa lubelskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: „Kawa z Ekspertem”. Organizatorami wydarzenia byli: Dom Polski Wschodniej w Brukseli i Lubelskie Convention Bureau z siedzibą w Lublinie. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli Pani Julia Majewska z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników wydarzenia przez Przedstawiciela Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli, które w tym roku sprawuje funkcję Koordynatora Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Następnie głos został przekazany do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, gdzie nastąpiło otwarcie wirtualnego panelu dyskusyjnego przez moderatora spotkania – Panią dr Katarzynę Urban.

Tematem dyskusji  ekspertów zaproszonych do studia była: „Gospodarka o obiegu zamkniętym- fundusze UE na zieloną transformację regionów”. Podczas prezentacji omówiono m.in. zagadnienia dotyczące „ Zielonej i odpornej Europy”. Europy, która dla przedstawicieli Komisji Europejskiej ma być bardziej przyjazna środowisku, przechodząca transformację od nisko-emisyjnej w kierunku bezemisyjnej i odpornej Europy. To wszystko dzięki takim działaniom jak: promocja czystej i sprawiedliwej energetyki, zielonej i niebieskiej infrastruktury, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowaniu do zmian klimatu, zapobieganiu ryzyku i zarządzaniu ryzykiem oraz zrównoważonemu transportowi miejskiemu.

W trakcie dyskusji eksperci poruszali także kwestie związane z miejscem GOZ w Polityce Spójności, dotyczyło to przede wszystkim kierunków wsparcia. Rozmawiano o strategicznym i regionalnym podejściu na przykładzie lokalnych i regionalnych map drogowych  GOZ, strategiach „zero waste” i „re-use”, jak również edukacji konsumentów i przedsiębiorstw, kształceniu zawodowym (PO4-EFS), wsparciu innowacji oraz B+R (PO1) czy też gospodarce zasobami (PO2).

W zorganizowanym wirtualnym panelu eksperckim wzięła udział rekordowa liczba: 151 uczestników, co było jednocześnie najwyższą dotychczasową frekwencją  na wydarzeniach organizowanych w takiej formule. Podczas dyskusji, publiczność zadawała pytania dotyczące zagadnień zielonego ładu i gospodarki o obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem w nowej perspektywie finansowej. W wydarzeniu uczestniczył także Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak, który włączył się aktywnie do debaty z zaproszonymi gośćmi.

Intencją organizatorów spotkania w formule on-line było stworzenie dla wszystkich uczestników, przedstawicieli samorządów, urzędów i instytucji możliwości wejścia w bezpośrednią dyskusję z ekspertami, tj.: przedstawicielem Komisji Europejskiej, jak i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Spotkanie miało na celu inspirować, ale również miało wymiar praktyczny i poruszało zagadnienia związane z codzienną praktyką zawodową. Głównym założeniem był interaktywny charakter spotkania.