Projekty taborowe zrealizowane przez Województwo Lubelskie (w ramach listy podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013):

W latach 2009-2010 Województwo Lubelskie zrealizowało projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich”. Wartość projektu wyniosła ogółem 35,5 mln zł. Przedmiotem dostawy było 5 sztuk dwuczłonowych pojazdów szynowych o napędzie spalinowym. Pojazdy wyposażone zostały m.in. w klimatyzację przedziału pasażerskiego i kabiny maszynisty, monitoring wizyjny wnętrza i otoczenia pojazdu, system informacji pasażerskiej oraz urządzenia zapewniające odpowiednie warunki podróży osobom niepełnosprawnym.

W latach 2012-2013 zrealizowano projektu pn. „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie”, polegający na zakupie 3 sztuk dwuczłonowych zespołów trakcyjnych o napędzie spalinowym. Wartość projektu wynosi 24,8 mln zł. W porównaniu z projektem realizowanym w latach 2009-2010, pojazdy wyposażone zostały m.in. w nowocześniejsze zespoły napędowe i systemy informacji pasażerskiej oraz oferują większy komfort przestrzeni pasażerskiej.