Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.   DO POBRANIA Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biuro Wyborczego Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Wzór zgłoszenia…

Czytaj więcej

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego 15 lutego otworzył nabór na projekty dotyczące kultury, edukacji, dzieci i młodzieży w ramach instrumentu finansowego Project Support Facility. Maksymalna kwota dofinansowania to 65 tysięcy euro! Nabór trwa do dnia 31 marca. Propozycje projektów mogą składać: grupy, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy w państwach członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego, a także grupy eksperckie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”, które realizowane będzie od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „XI Biała Blues Festiwal”, które realizowane będzie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych spowodowane…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Merkuriusz Łęczyński 2018”, które realizowane będzie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 4.000,00…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 23 stycznia 2018 r. w Uchwale Nr CCXLVII/4825/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia…

Czytaj więcej

252,3 ha dla maku niskomorfinowego oraz 10 871,73 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2018 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4798/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4799/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Zmiana dotyczy nadania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej Sp. z o.o. – Działowi Utylizacji Odpadów w Starej Wsi statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego w zakresie mechaniczno-biologicznego…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr CCXLIV/4764/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Departament Kultury, Edukacji i Sportu UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Przedmiot konsultacji. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu Muzeum Nadwiślańskiego…

Czytaj więcej