Dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CCXXXVI/4629/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r. Informację o konkursie można…

Czytaj więcej

Dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CCXXXVI/4628/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 19 stycznia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 5 stycznia 2018 roku. Informację o…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się  w 2018 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego DO POBRANIA Sprawozdanie z konsultacji

Czytaj więcej

Działając zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 2, art. 19 ust. 3 i 8 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego zawiadamia, że uchwałą Nr CCXXXIV/4606/2017 z 4 grudnia 2017 r.…

Czytaj więcej