7 czerwca 2017 r. zakończyły się konsultacje  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. DO POBRANIA Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014 – 2017” w 2017 roku. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc pod uwagę…

Czytaj więcej

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (pkt. 11.2 Regulaminu). Termin realizacji projektów na opracowanie, aktualizację programów rewitalizacji został wydłużony do 30 czerwca 2017 r. Podstawą wydłużenia ww. terminu będzie zaakceptowany przez instytucję skorygowany wniosek o przyznanie dotacji przedłożony przez gminę, w okresie realizacji projektu, tj. do…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego, uchwałą Nr CLXXXIII/3666/2017  z dnia 23 maja 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Województwa Lubelskiego:   Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie ul. Szpitalna 50, Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Bagińskiej w Parczewie ul. Szpitalna 1c, Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, Biblioteki Pedagogicznej…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego, uchwałą Nr CLXXXIII/3665/2017   z dnia 23 maja 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5.   DO POBRANIA Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na dyrektora LSCD w Lublinie    

Czytaj więcej