Zakończyła się Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie, organizowana wspólnie przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina. Konferencja stanowi okazję do spotkań przedstawicieli międzynarodowego biznesu, finansów i inwestycji oraz reprezentantów władz centralnych i samorządowych z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego. Daje także możliwość nawiązania…

Czytaj więcej

Badania wskazują, że mniej niż 20 % polskich przedsiębiorstw jest innowacyjnych, a wśród tej liczby większość stanowią innowacje zakupione. Tylko nieliczne polskie innowacje są generowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego też tak ważne jest rozwijanie i wsparcie procesów innowacyjnych, w szczególności odpowiedzialnych innowacji w środowisku MŚP, które stanowią ponad 90 % przedsiębiorstw w Polsce. W dniu dzisiejszym…

Czytaj więcej

W Czeladnej, znajdującej się niedaleko Ostrawy (stolicy Kraju Morawsko-Śląskiego), odbyło się drugie spotkanie koordynatorów projektu CIVEEL w skład, których wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Regionu Grand Est. Do kluczowych tematów spotkania należało podsumowanie dotychczasowych mobilności nauczycieli, przygotowanie zbliżających się mobilności uczniów, raport okresowy projektu oraz perspektywy współpracy po zakończeniu projektu. W…

Czytaj więcej

W dniu 4 czerwca 2018 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie Robert Krmelj – Ambasador Słowenii w Polsce, wręczył listy komisyjne i exequatur konsulowi honorowemu Słowenii Tomaszowi Kalinowskiemu, życząc owocnego rozwoju współpracy polsko-słoweńskiej.  W uroczystości  wzięli udział marszałek Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, członek zarządu województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, delegaci placówek dyplomatycznych oraz…

Czytaj więcej

Delegaci z województwa lubelskiego, w dniach 27-31 maja br., wzięli udział w misji gospodarczej do Chin. Głównym celem wyjazdu był udział w Międzynarodowym Forum Turystyki oraz finalizacja umowy o współpracy między Województwem Lubelskim a prowincją Henan. Delegacji przewodniczył marszałek Sławomir Sosnowski, a wśród uczestników misji znaleźli się również przedstawiciele Portu Lotniczego Lublin. Współpraca w zakresie…

Czytaj więcej

Koniec maja to tradycyjnie czas, w którym przedstawiciele świata biznesu i polityki rozmawiają w Obwodzie Tarnopolskim o potencjale inwestycyjnym regionu. W ramach Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego Tarnopil Region Invest 2018 odbyło się 5 sekcji tematycznych: Kompleks rolno-przemysłowy – udane projekty oraz nowe możliwości inwestycyjne, Narzędzia wsparcia MŚP, Wydajność energetyczna oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, Turystyka i perspektywy…

Czytaj więcej

Bądź jednym z 35 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak i być bardziej konkurencyjną wobec innych firm działających na rynku. Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne całodniowe szkolenie na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Klub Odpowiedzialnego Biznesu. Celem spotkania było przybliżenie koncepcji odpowiedzialnego podejścia w biznesie (CSR), która kształtuje charakter firmy poprzez wprowadzanie i stosowanie standardów dotyczących procesów produkcyjnych, pracowników, partnerów, aspektów środowiskowych i społecznych. Podczas spotkań dyskutowano o odpowiedzialności w biznesie…

Czytaj więcej

Wydarzenie Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to inicjatywa Województwa Lubelskiego oraz Klubu Odpowiedzialnego Biznesu, która zrodziła się w toku współpracy oraz realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu pod nazwą ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP (Interreg Central Europe 2014-2020). Forum odbędzie się 21 maja 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2 w Lublinie. Do udziału w…

Czytaj więcej

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii i polskie przedstawicielstwa regionalne w Brukseli w związku z obchodami 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja promowane były produkty pochodzące z polskich regionów. Wśród regionalnych specjałów z Polski Wschodniej pojawiły się: Sękacz Mazurski, Krówki Opatowskie, woda z Buska Zdroju, soki owocowe oraz biszkopty z Podkarpacia. Regiony…

Czytaj więcej

W Europejskim Komitecie Regionów został podsumowany projekt REVAB. Konferencja pt.: „REVAB – Ponowne wykorzystanie i rewitalizacji budynków rolnych poprzez szkolenia oparte na rzeczywistych doświadczeniach”, odbyła się 23 kwietnia 2018 r. pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (European Landowners Organization). Marszałek Sławomir Sosnowski w wystąpieniu otwierającym konferencję…

Czytaj więcej

Wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego, współpracy z przedsiębiorstwami oraz zapoznanie się z polskim systemem edukacji zawodowej były celami krótkiego programu szkoleniowego dla pracowników szkół uczestniczących w projekcie CIVEEL finansowanym z programu ERASMUS+. W ramach wizyty w województwie lubelskim w dniach 16-20 kwietnia, nauczyciele ze szkół z Francji i Czech odwiedzili swoich polskich partnerów z terenu…

Czytaj więcej