Wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego, współpracy z przedsiębiorstwami oraz zapoznanie się z polskim systemem edukacji zawodowej były celami krótkiego programu szkoleniowego dla pracowników szkół uczestniczących w projekcie CIVEEL finansowanym z programu ERASMUS+. W ramach wizyty w województwie lubelskim w dniach 16-20 kwietnia, nauczyciele ze szkół z Francji i Czech odwiedzili swoich polskich partnerów z terenu…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyły się obchody Święta Narodowego Republiki Bułgarii związane ze 140 rocznicą odzyskania niepodległości przez ten kraj.  Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, uczelni wyższych, jednostek kultury, duchowieństwa, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Bułgarii. Uroczystość była okazją do wizyty m.in. ambasadora Bułgarii JE Emila Savov’a Yalnazov’a oraz…

Czytaj więcej

Marszałek Sławomir Sosnowski gościł Francisco Javiera SANABRIĘ VALDERRAMĘ, Ambasadora Hiszpanii. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z władzami naszego województwa oraz placówkami edukacyjnymi z terenu Lublina. Rozwój polsko-hiszpańskich relacji jest kwestią kluczową dla Ambasady Królestwa Hiszpanii. Zarówno ambasador jak i marszałek dostrzegają potencjał bilateralnych kontaktów pomiędzy naszymi krajami i regionami. Już w tej chwili województwo lubelskie może się…

Czytaj więcej

W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta przedstawicieli województwa lubelskiego, której przewodniczył marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, w obwodzie Ałmatyńskim w Kazachstanie. Wizyta była kontynuacją współpracy naszego samorządu z obwodem Ałmatyńskim. Rezultatem rozmów, prowadzonych podczas ubiegłorocznego spotkania przedstawicieli obu regionów w Lublinie, jest przyjęcie grupy kazachskich uczniów w poczet studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w…

Czytaj więcej

Podsumowanie bieżących i zaplanowanie dalszych prac oraz kontynuacja szkolenia w zakresie odpowiedzialnych innowacji to cele spotkania partnerów projektu ROSIE, które odbyło się w dniach 12-14 marca  w Zadarze (Chorwacja). Przedstawiciele 11 instytucji – partnerów projektu ROSIE spotkali się ponownie, aby omówić realizację projektu, a w szczególności działania związane z organizacją wydarzeń o zasięgu lokalnym przybliżających…

Czytaj więcej

Wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego, współpracy z przedsiębiorstwami oraz zapoznanie się z polskim systemem edukacji zawodowej były celami krótkiego programu szkoleniowego dla pracowników szkół uczestniczących w projekcie CIVEEL finansowanym z programu ERASMUS+. W ramach wizyty w województwie lubelskim w dniach 16-20 kwietnia, nauczyciele ze szkół z Francji i Czech odwiedzili swoich polskich partnerów z terenu…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyły się obchody Święta Narodowego Republiki Bułgarii związane ze 140 rocznicą odzyskania niepodległości przez ten kraj.  Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, uczelni wyższych, jednostek kultury, duchowieństwa, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Bułgarii. Uroczystość była okazją do wizyty m.in. ambasadora Bułgarii JE Emila Savov’a Yalnazov’a oraz…

Czytaj więcej

Marszałek Sławomir Sosnowski gościł Francisco Javiera SANABRIĘ VALDERRAMĘ, Ambasadora Hiszpanii. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z władzami naszego województwa oraz placówkami edukacyjnymi z terenu Lublina. Rozwój polsko-hiszpańskich relacji jest kwestią kluczową dla Ambasady Królestwa Hiszpanii. Zarówno ambasador jak i marszałek dostrzegają potencjał bilateralnych kontaktów pomiędzy naszymi krajami i regionami. Już w tej chwili województwo lubelskie może się…

Czytaj więcej

W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta przedstawicieli województwa lubelskiego, której przewodniczył marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, w obwodzie Ałmatyńskim w Kazachstanie. Wizyta była kontynuacją współpracy naszego samorządu z obwodem Ałmatyńskim. Rezultatem rozmów, prowadzonych podczas ubiegłorocznego spotkania przedstawicieli obu regionów w Lublinie, jest przyjęcie grupy kazachskich uczniów w poczet studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w…

Czytaj więcej

Podsumowanie bieżących i zaplanowanie dalszych prac oraz kontynuacja szkolenia w zakresie odpowiedzialnych innowacji to cele spotkania partnerów projektu ROSIE, które odbyło się w dniach 12-14 marca  w Zadarze (Chorwacja). Przedstawiciele 11 instytucji – partnerów projektu ROSIE spotkali się ponownie, aby omówić realizację projektu, a w szczególności działania związane z organizacją wydarzeń o zasięgu lokalnym przybliżających…

Czytaj więcej