9 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Jest to inicjatywa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, której misją jest, między innymi, działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego opartego o zasady uczciwej konkurencji oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Uczestnikami Kongresu będą przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu,…

Czytaj więcej

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematami spotkania były  sprawy organizacyjne związane z planowanym na 9 października br. Kongresem Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie oraz „Łagodzenie  konsekwencji wzrastających obciążeń mikroprzedsiębiorstw ponoszonych w związku z nieobecnościami zatrudnionych przez nich pracownic i pracowników”. W…

Czytaj więcej

6 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego. Tematem obrad były „Problemy mikroprzedsiębiorców zatrudniających kobiety w wieku rozrodczym”. Posiedzenie poprowadziła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Na podstawie dyskusji członkowie…

Czytaj więcej

W dniu 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkaniu członkowie wraz z zaproszonym gościem, Arturem Habzą- Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, omówili sprawy organizacyjne związane z uroczystością podpisania Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. W kolejnej części obrad Prezydium…

Czytaj więcej

W dniu 25 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. Obradom przewodniczył Mirosław Górczyński w zastępstwie Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego SZR ds. Edukacji…

Czytaj więcej

W dniu 12 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Głównym tematem posiedzenia były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Pani Teresa Misiuk – Lubelski…

Czytaj więcej

25 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem spotkania była „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie.” W posiedzeniu prócz członków wzięli udział zaproszeniu goście: dr n. med. Elżbieta Puacz- Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie; Piotr Zielonka- przedstawiciel Zakładowego Związku Zawodowego…

Czytaj więcej

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Tematem spotkania była „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie.” W posiedzeniu prócz członków Zespołu wzięli udział zaproszeniu goście: Teresa Pazura- Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW; dr n. med.…

Czytaj więcej

W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 09:30.  Głównym tematem…

Czytaj więcej

W piątek 25 maja br. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący planowanych przez rząd zmian w prawie użytkowania wieczystego. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na likwidację ww. prawa. Projekt ustawy zakłada przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na te działania, zostaną również…

Czytaj więcej

W dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej…

Czytaj więcej

W dniu 25 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL pod przewodnictwem Pani Mirosławy Gałan. Tematem wiodącym spotkania było: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej…

Czytaj więcej