17 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Mirosława Gałan – Przewodnicząca Zespołu. Tematem posiedzenia były propozycje podjęcia działań na rzecz zwalczania szarej strefy oraz zawiązania Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą. Pierwsze spotkanie Zespołu…

Czytaj więcej

11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o…

Czytaj więcej

28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan. Tematami posiedzenia były: „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” oraz „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”. WRDS WL wypracowała stanowiska w obu tematach. Prócz członków WRDS w spotkaniu wzięli…

Czytaj więcej

22 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu. Posiedzenie Zespołu było kontynuacją posiedzenia z dnia 28 lutego br. w temacie „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji…

Czytaj więcej

16 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” to temat, który był poruszany na posiedzeniu zespołu. Merytorycznego…

Czytaj więcej

17 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Mirosława Gałan – Przewodnicząca Zespołu. Tematem posiedzenia były propozycje podjęcia działań na rzecz zwalczania szarej strefy oraz zawiązania Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą. Pierwsze spotkanie Zespołu…

Czytaj więcej

11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o…

Czytaj więcej

28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan. Tematami posiedzenia były: „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” oraz „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”. WRDS WL wypracowała stanowiska w obu tematach. Prócz członków WRDS w spotkaniu wzięli…

Czytaj więcej

22 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu. Posiedzenie Zespołu było kontynuacją posiedzenia z dnia 28 lutego br. w temacie „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji…

Czytaj więcej

16 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” to temat, który był poruszany na posiedzeniu zespołu. Merytorycznego…

Czytaj więcej