W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 09:30.  Głównym tematem…

Czytaj więcej

W piątek 25 maja br. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący planowanych przez rząd zmian w prawie użytkowania wieczystego. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na likwidację ww. prawa. Projekt ustawy zakłada przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na te działania, zostaną również…

Czytaj więcej

W dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej…

Czytaj więcej

W dniu 25 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL pod przewodnictwem Pani Mirosławy Gałan. Tematem wiodącym spotkania było: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej…

Czytaj więcej

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 11:00. Tematem wiodącym posiedzenia…

Czytaj więcej

W dniu 27 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach” oraz „Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS…

Czytaj więcej

W dniu 23 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego. Głównym tematem spotkania była: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach”. W dyskusji brali udział zaproszeni goście: Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, Albin Mazurek – Dyrektor…

Czytaj więcej

17 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Mirosława Gałan – Przewodnicząca Zespołu. Tematem posiedzenia były propozycje podjęcia działań na rzecz zwalczania szarej strefy oraz zawiązania Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą. Pierwsze spotkanie Zespołu…

Czytaj więcej

11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o…

Czytaj więcej

28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan. Tematami posiedzenia były: „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” oraz „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”. WRDS WL wypracowała stanowiska w obu tematach. Prócz członków WRDS w spotkaniu wzięli…

Czytaj więcej

22 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu. Posiedzenie Zespołu było kontynuacją posiedzenia z dnia 28 lutego br. w temacie „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji…

Czytaj więcej

16 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” to temat, który był poruszany na posiedzeniu zespołu. Merytorycznego…

Czytaj więcej