15 lutego w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego zespołu. Tematem wiodącym spotkania był problem domów pomocy społecznej, a dokładniej dyskusja dotycząca następujących zagadnień: „Problemy kadr w DPS oraz ich wynagradzania” oraz „Problemy finansowania oraz funkcjonowania DPS w woj. lubelskim.” Członkowie…

Czytaj więcej

5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Mirosława Gałan- Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o…

Czytaj więcej

Minął drugi rok działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 18 stycznia podsumowano dotychczasową pacę Rady pod przewodnictwem Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego. W związku ze zmianą przewodnictwa członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uroczyście podziękowali Sławomirowi Sosnowskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego za wykonaną pracę. Nową przewodniczącą, zgodnie z rotacyjną…

Czytaj więcej

9 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem spotkania było omówienie wyzwań na rok 2018 oraz analiza tematyki pracy WRDS na najbliższy rok. Podczas spotkania ustalono termin posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa…

Czytaj więcej

19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS – Sławomir Sosnowski. Efektem pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie: Stanowiska Nr 11/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie…

Czytaj więcej