W dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad było „Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.” W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni…

Czytaj więcej

W dniu 8 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczył Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.  Podczas spotkania omówiono między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego Rady, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. Ustalono, że spotkanie poświęcone będzie debacie…

Czytaj więcej

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Sławomir Sosnowski – przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. Tematyka posiedzenia została zdominowana przez tematy związanez edukacją. Rozmawiano o „Kampanii społecznej na rzecz nowego typu szkół, które zaczną funkcjonować w systemie…

Czytaj więcej

W dniu 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem posiedzenia były kwestie: „Kampanii społecznej na rzecz nowego typu szkół, które zaczną funkcjonować w systemie szkolnym od września 2017 roku – SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA”, „Zagrożeń w szkolnictwie wyższym w…

Czytaj więcej

15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski przewodniczący WRDS WL. Przedmiotem posiedzenia było omówienie spraw bieżących oraz dyskusja nad organizacją pracy na najbliższe posiedzenie plenarne WRDS WL. Członkowie Prezydium zdecydowali, iż posiedzenie plenarne odbędzie się 7…

Czytaj więcej