W dniu 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkaniu członkowie wraz z zaproszonym gościem, Arturem Habzą- Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, omówili sprawy organizacyjne związane z uroczystością podpisania Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. W kolejnej części obrad Prezydium…

Czytaj więcej

W dniu 25 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. Obradom przewodniczył Mirosław Górczyński w zastępstwie Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego SZR ds. Edukacji…

Czytaj więcej

W dniu 12 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Głównym tematem posiedzenia były „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Pani Teresa Misiuk – Lubelski…

Czytaj więcej

25 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem spotkania była „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie.” W posiedzeniu prócz członków wzięli udział zaproszeniu goście: dr n. med. Elżbieta Puacz- Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie; Piotr Zielonka- przedstawiciel Zakładowego Związku Zawodowego…

Czytaj więcej

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Tematem spotkania była „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie.” W posiedzeniu prócz członków Zespołu wzięli udział zaproszeniu goście: Teresa Pazura- Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW; dr n. med.…

Czytaj więcej

W dniu 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 09:30.  Głównym tematem…

Czytaj więcej

W piątek 25 maja br. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący planowanych przez rząd zmian w prawie użytkowania wieczystego. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na likwidację ww. prawa. Projekt ustawy zakłada przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na te działania, zostaną również…

Czytaj więcej

W dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej…

Czytaj więcej

W dniu 25 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL pod przewodnictwem Pani Mirosławy Gałan. Tematem wiodącym spotkania było: „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej…

Czytaj więcej

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan – Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 11:00. Tematem wiodącym posiedzenia…

Czytaj więcej

W dniu 27 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach” oraz „Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS…

Czytaj więcej

W dniu 23 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL pod przewodnictwem Marka Chmielewskiego. Głównym tematem spotkania była: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach”. W dyskusji brali udział zaproszeni goście: Janusz Kozioł – Starosta Łukowski, Albin Mazurek – Dyrektor…

Czytaj więcej