W dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS Pan Sławomir Sosnowski-  Marszałek Województwa Lubelskiego. Członkowie Prezydium WRDS zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 11:00 Rada zajmie się następującymi tematami: „Efekty…

Czytaj więcej

29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem posiedzenia było m.in. „Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry”. Merytorycznego wsparcia obradom Rady udzielili:…

Czytaj więcej

W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła z upoważnienia Przewodniczącego WRDS Pana Sławomira Sosnowskiego, Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS. Członkowie Prezydium WRDS zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 czerwca o godz. 11:00 Rada zajmie się…

Czytaj więcej

W dniu 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła z upoważnienia Przewodniczącego WRDS Sławomira Sosnowskiego, Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS.  Przedmiotem obrad było „Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa…

Czytaj więcej

W dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad było „Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.” W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni…

Czytaj więcej