W dniu 18 września 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Zespół procedował w temacie – Funkcjonowania i Rozwoju COZL im. Św. Jana z Dukli. W posiedzeniu udział wzięli Arkadiusz Bratkowski – członek zarządu województwa lubelskiego, Bożena Lisowska – radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, członek…

Czytaj więcej

W dniu 5 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS Pan Sławomir Sosnowski. Podczas spotkania omówiono między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. Ustalono, że tematami posiedzenia będą: Funkcjonowanie i rozwój COZL…

Czytaj więcej

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS – Pan Sławomir Sosnowski. Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematu dot. szarej strefy oraz zagadnień związanych z oceną skutków wdrażania ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wsparcia obradom udzielili: Pan …

Czytaj więcej

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad był temat „Efekty działań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w województwie lubelskim.” W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście, tj. Leszek…

Czytaj więcej

W dniu 21 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad był temat „Efekty lub skutki uboczne wdrażania ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. Ocena wpływu na zdrowie publiczne.” W posiedzeniu zespołu…

Czytaj więcej