15 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski przewodniczący WRDS WL. Przedmiotem posiedzenia było omówienie spraw bieżących oraz dyskusja nad organizacją pracy na najbliższe posiedzenie plenarne WRDS WL. Członkowie Prezydium zdecydowali, iż posiedzenie plenarne odbędzie się 7…

Czytaj więcej

28 lutego 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom Przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS WL. Posiedzenie Prezydium WRDS  było kontynuacją spotkania z 21 lutego 2017 r. , na którym omawiano sprawy bieżące…

Czytaj więcej

28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS WL. Na spotkanie przybyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście i eksperci: Andrzej Czernikiewicz – Ekspert NSZZ „Solidarność”, dr hab. nauk medycznych, Edward Lewczuk – Dyrektor Naczelnego Szpitala Neuropsychiatrycznego…

Czytaj więcej

Minął rok działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Na posiedzeniu 24 stycznia 2017 r. podsumowano dotychczasową pracę Rady pod przewodnictwem Wiesławy Janczak. Nowym przewodniczącym, zgodnie z rotacyjną zasadą przewodniczenia, został Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego: Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Zbigniew Żurek – Przewodniczący…

Czytaj więcej

7 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Andrzej Ryl – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej planowanych inwestycji budowy budynków chlewni w Niedrzwicy Dużej i Borkowiźnie. Wsparcie…

Czytaj więcej