W dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. Głównym przedmiotem posiedzenia Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego były ustalenia w sprawie organizacji Gali Jubileuszowej 15-lecia działalności dialogu społecznego w województwie lubelskim. Członkowie Prezydium omówili szczegółowy plan…

Czytaj więcej

W dniu 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Pan Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. „Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu…

Czytaj więcej

 27 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. Wszystkie strony dialogu zgodnie ustaliły, iż na kolejnym posiedzeniu plenarnym WRDS, które odbędzie się 18 grudnia 2017 r. zostanie powołany Doraźny Zespół Roboczy, który zawiąże Koalicję na rzecz…

Czytaj więcej

W dniu 4 października 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematami posiedzenia były: „Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. Jana z Dukli” oraz „Perspektywa finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego”. W pierwszym temacie obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego – Wiesława Janczak, w pozostałych…

Czytaj więcej

W dniu 27 września 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS pod przewodnictwem Pana Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego zespołu. Zespół procedował w temacie – Perspektywa finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego. Członkowie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne…

Czytaj więcej