XL sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

HARMONOGRAM  POSIEDZEŃ  KOMISJI 16 kwietnia 2018 r. ♦ Komisja Doraźna do spraw Młodzieży, godz. 14.00, sala konferencyjna 371 (III piętro), UMWL, ul. A. Grottgera 4. →  porządek obrad   posiedzenia  komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4, w sali konferencyjnej nr 063A 24 kwietnia 2018 r. ♦ Komisja Samorządowa…

Czytaj więcej

19 marca 2018 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, (s. 063A) → porządek obrad         ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.00, (s. 063A) → porządek obrad  ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 9.00, (s. 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, (s. 269 II piętro) → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju…

Czytaj więcej

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Jednolity porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji…

Czytaj więcej

    2 marca 2018 r. ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 12.00 → porządek obrad Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy ul. Narutowicza 4.   6 marca 2018 r. ♦ Komisja Doraźna do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego, godz. 11.00 → porządek obrad Posiedzenie komisji…

Czytaj więcej

XL sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

HARMONOGRAM  POSIEDZEŃ  KOMISJI 16 kwietnia 2018 r. ♦ Komisja Doraźna do spraw Młodzieży, godz. 14.00, sala konferencyjna 371 (III piętro), UMWL, ul. A. Grottgera 4. →  porządek obrad   posiedzenia  komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4, w sali konferencyjnej nr 063A 24 kwietnia 2018 r. ♦ Komisja Samorządowa…

Czytaj więcej

19 marca 2018 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, (s. 063A) → porządek obrad         ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.00, (s. 063A) → porządek obrad  ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 9.00, (s. 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, (s. 269 II piętro) → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju…

Czytaj więcej

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Jednolity porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji…

Czytaj więcej

    2 marca 2018 r. ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 12.00 → porządek obrad Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy ul. Narutowicza 4.   6 marca 2018 r. ♦ Komisja Doraźna do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego, godz. 11.00 → porządek obrad Posiedzenie komisji…

Czytaj więcej