XXXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z…

Czytaj więcej

Radni Województwa Lubelskiego przyjęli stanowisko w sprawie niekorzystnego dla województwa podziału kompetencji w ramach nowo tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża niepokój przyszłym podziałem kompetencji w ramach tworzonych struktur organizacyjnych powyższej jednostki, która przydziela administrowanie Wisłą Środkową RZGW w Warszawie. Tym samym pozbawia się nowo powstały Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w…

Czytaj więcej

20 listopada 2017 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00 (s. 063) → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30 (s. 063) → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00 (s. 063) → porządek obrad ♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 9.00 (pok. 041) → porządek obrad ♦ Komisja…

Czytaj więcej

13 listopada 2017 r. ♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 15.00, sala 063A → porządek obrad   Posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4. 

Czytaj więcej

6 listopada 2017 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 13.00, s. 063A, Lublin, ul. A. Grottgera 4 → porządek obrad

Czytaj więcej