II sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień  17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z prac…

Czytaj więcej

I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 21 listopada 2018 roku w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, w godzinach 11.10 – 18.00. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących…

Czytaj więcej

Nagranie I sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2018 r.  

Czytaj więcej

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 11.00 (środa) w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 4. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór…

Czytaj więcej

13 listopada 2018r. Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. A. Grottgera 4. ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.00, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 11.00, s. 035 → porządek obrad

Czytaj więcej

XLV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIV…

Czytaj więcej

XLIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w  dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, sala konferencyjna nr 063A 5 października 2018 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 10.00 → porządek obrad ♦ Komisja Budżetowa, godz. 11.00 → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 12.00 → porządek obrad ♦…

Czytaj więcej

XLIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIII…

Czytaj więcej

14 sierpnia 2018 r. posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, s. 063A → porządek obrad ♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 10.00, s.…

Czytaj więcej

XLIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali S5 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

Harmonogram posiedzeń komisji 6 sierpnia 2018 r. ♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz, 14.oo, s. 063 A w budynku UMWL, ul. A. Grottgera 4 w Lublinie → porządek obrad

Czytaj więcej