img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

 

Kapliczka w JabłecznejJABŁECZNA
Prawosławny zespół klasztorny

Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej, położony w odosobnieniu na nadbużańskich łęgach, uważany jest za najstarszy obiekt prawosławia na polskich ziemiach. Według różnych podań i zapisów istniał już w XV wieku. W połowie XIX wieku wybudowano cerkiew na planie krzyża greckiego wraz z dwoma budynkami bramnymi i dzwonnicą, a na początku XX wieku dwie kaplice - pw. Zaśnięcia Matki Boskiej i Świętego Ducha.

Monaster św. Onufrego w JabłecznejJabłeczna - z cudowną ikoną patrona - św. Onufrego oraz jednym z trzech męskich zakonów prawosławnych w Polsce jest miejscem szczególnym dla wyznawców tej religii. Co roku 24-25 czerwca na odpustowe uroczystości ściągają tu dziesiątki tys. wiernych z całego kraju i zagranicy, aby uczestniczyć w niezwykle barwnych wielogodzinnych uroczystościach liturgicznych w monasterze i kaplicach na nadbużańskich łąkach.

   Klasztor Św. Onufrego, 21-526 Jabłeczna 69
   tel./fax (0 83) 378 31 11

 

Sanktuarium w KodniuKODEŃ
Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej

Słynne sanktuarium maryjne z cudownym wizerunkiem Madonny de Guadalupe, wykradzionym przez Mikołaja Sapiehę z kaplicy papieskiej w Rzymie. Podlaski magnat, opanowany religijną obsesją (współcześni nadali mu nawet przydomek „Pius”), przekupił zakrystianina i uciekając przed pogonią wywiózł obraz do Kodnia (sensacyjną historię opisała Zofia Kossak-Szczucka w książce „Błogosławiona Wnętrze kościoła w Kodniuwina”). Papież Urban VIII obłożył klątwą zuchwałego Polaka, dał się jednak przebłagać, a gorliwy magnat wybudował w Kodniu wielki kościół, wzorowany na bazylice św. Piotra. Świątynia, zniszczona w czasie potopu szwedzkiego, została odbudowana i ozdobiona piękną późnobarokową fasadą. W Kodniu zachowała się jeszcze murowana kaplica z I poł. XVI w., będąca częścią dawnego zespołu zamkowego Sapiehów. 

   Sanktuarium Matki Bożej, Rynek 1, 21-509 Kodeń,

   tel. (0 83) 375 41 20, fax 375 41 92,

   e-mail: koden@omi.org.pl, www.koden.com.pl/

 

Dominikański zespół klasztorny w KrasnobrodzieKRASNOBRÓD

Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

Dominikański zespół klasztorny to znane sanktuarium maryjne - z cudownym obrazem Matki Bożej Krasnobrodzkiej, kaplicą objawień „na wodzie” zbudowaną na palach nad źródłem oraz rzeźbionymi kapliczkami i stacjami dróżek różańcowych, stawianymi tu – niejednokrotnie również na źródłach – od I poł. XIX w. Kościół z klasztorem dominikanów ufundowała w latach 1690-99 królowa Marysieńka Sobieska, w podzięce za odzyskane zdrowie i siły. Początek kultu maryjnego w Krasnobrodzie zaczął się w 1640 r., kiedy to rozmodlonemu wieśniakowi Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boska. Na ten czas datowany jest również obraz, wzorowany na XVII-wiecznym malarstwie włoskim. Główne odpusty przypadają w dniach: 31 maja, 1-2 lipca, 15 sierpnia, 8 września. Przy kościele znajduje się interesujące muzeum z wystawami: geologiczną, etnograficzną (w tym wieńców dożynkowych) oraz ptaszarnia z hodowlą ozdobnych kuraków. 

   Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej
   ul. Tomaszowska 18, 22-400 Krasnobród, tel. (0 84) 660 78 14, 660 70 30

 

LEŚNA PODLASKA

Sanktuarium w Leśnej PodlaskiejSanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej 

W XVIII wieku, za sprawą paulinów i kultu Matki Boskiej Leśniańskiej, osada zwana była Podlaską Częstochową. Niewielki, rzeźbiony w kamieniu wizerunek maryjny uznano za cudowny w roku 1700, a paulini z Częstochowy założyli tu klasztor i rozpoczęli budowę wielkiego bazylikowego kościoła. Warszawski architekt Wincenty Rachetti nadał trójnawowej budowli monumentalny wyraz, zaakcentowany przez dwukondygnacyjną i bardzo szeroką fasadę z dwoma wieżami. Do kościoła, wzniesionego w latach 1730-52, przylega wielki zespół zabudowań klasztornych, ukrytych niegdyś za obronnym systemem wałów ziemnych, fos i murów ze strzelnicami. W skład sanktuarium wchodzi Kaplica Zjawienia ze studnią w miejscu gruszy, na której 26 września 1683 roku miał ukazać się po raz pierwszy cudowny wizerunek Matki Boskiej. 

   Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła
   21-542 Leśna Podlaska, ul. Biskupa Moszyńskiego 2, tel. (0 83) 345 00 22, 345 00 15

   www.lesnapodlaska.siedlce.opoka.org.pl

 

PIOTRAWIN

Sanktuarium św. Stanisława 

Według Jana Długosza właściciel wsi Piotrawin - Piotr Sanktuarium św. Stanisława w PiotrawinieStrzemieńczyk, zwany Piotrowinem miał wstać z grobu, wskrzeszony przez świętego Stanisława, aby świadczyć na rzecz biskupa w sporze z porywczym władcą Bolesławem Śmiałym. Na wysokiej nadwiślańskiej skarpie (brzegi rzeki sięgają tu nawet 40 m wysokości) stoi kościół św. Stanisława z 1440 roku. Świątynię, zachowaną do dziś w niezmienionej gotyckiej szacie, ufundował biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem jest kamienna rzeźbiona płyta erekcyjna umieszczona w ścianie nawy, przedstawiająca biskupa Oleśnickiego z modelem kościoła przed Madonną. Równocześnie z kościołem wybudowano kaplicę nad grobem Piotrowina. Parafia słynie z bardzo ciekawego muzeum, z bogatymi zbiorami starych szat, ksiąg, naczyń liturgicznych oraz ponad 50 obrazów wotywnych z XVII w. 

   Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Tomasza Apostoła

   Piotrawin 94, 24-335 Łaziska, tel (081) 828 01 69

 

Grób męczenników unickich w PratuliniePRATULIN i KOSTOMŁOTY

Sanktuaria Unitów Podlaskich 

Pratulin, letniskowa wieś nad Bugiem, jest symbolicznym miejscem dla Kościoła unickiego w Polsce. 26 stycznia 1874 r. wojska carskie, chcąc siłą wprowadzić do unickiej cerkwi księdza prawosławnego, napotkały na opór mieszkańców. Od kul zginęło 13 wiernych, którzy w 1996 r. zostali uznani błogosławionymi męczennikami za wiarę. W pratulińskim kościele znajdują się ich relikwie, a w miejscu nieistniejącej cerkwi stoi pomnik z nazwiskami pomordowanych. Podobny dramat spotkał unitów w podlaskim Drelowie, gdzie od kul i kijów carskich żołnierzy zginęło również 13 parafian. Kościół unicki, zlikwidowany przez Rosjan na terenie Królestwa Polskiego w 1875 r., zaczął się odradzać w Jedyna w Polsce parafia neounicka w Kostomłotachwolnej Polsce, po 1918 r. Z powstałych wówczas kilkudziesięciu parafii neounickich obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, do dziś istnieje tylko jedna – w nadbużańskich Kostomłotach. Drewniana cerkiew z ok. 1631 r., odnowiona i rozbudowana w 1852 r., kryje bogato zdobiony ikonostas z ikonami z XVII w. 

   Parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Pratulinie

   21-507 Bohukały, tel. (0 83) 345 41 40;

   Parafia neounicka pw. św. Nikity w Kostomłotach

   21-509 Kodeń, tel. (083) 375 52 27 

 

Sanktuarium w RadecznicyRADECZNICA

Sanktuarium św. Antoniego 

Kościół i klasztor bernardynów wzniesione zostały w końcu XVII wieku na wzgórzu zwanym Łysą Górą. Poniżej, nad wodą, w miejscu objawień świętego z Padwy wieśniakowi Szymonowi Tkaczowi (pierwsze miało miejsce 8 maja 1664 r.) stoi drewniana, ośmioboczna kaplica. Według tradycji woda ze źródła św. Antoniego ma moc Kapliczka św. Antoniego w Radecznicyuzdrawiającą. Projektant kościoła i klasztoru – architekt twierdzy zamojskiej Jan Michał Link, nadał obiektowi piękną barokową szatę, z monumentalną dwuwieżową fasadą. Pielgrzymi, którzy licznie przybywają na odpust św. Antoniego (1-2 czerwca; w przeszłości - gdy Radecznicę nazywano „lubelską Częstochową” - były ich tu nawet setki tysięcy), wchodzą do sanktuarium przez długi sklepiony tunel kryjący 102 schody. Wielu z gości pozostaje na noc, aby rankiem w niedzielę wziąć udział w odpustowej mszy z poświęceniem lilii w kaplicy na wodzie.

   Klasztor oo. Bernardynów
   22-463 Radecznica, ul. Klasztorna 6, tel. (0 84) 681 80 15;
   www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/radecznica

 

 

Sanktuarium maryjne w WąwolnicyWĄWOLNICA

Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej 

Najważniejsze sanktuarium na Lubelszczyźnie, z kultem maryjnym rozwijanym od ponad 700 lat. Według podań, w 1278 roku w Kęble koło Wąwolnicy, w czasie odwrotu hord tatarskich pobitych na Śląsku Opolskim m.in. przez wojska dziedzica wąwolnickiego Ottona Jastrzębczyka, lżona przez barbarzyńców figura Matki Boskiej zajaśniała nieziemskim blaskiem i uniosła się, aby nie mogli dosięgnąć jej poganie. Maryjny kult rozwinęli benedyktyni z klasztoru na Świętym Krzyżu. Wąwolnica zawdzięcza prawa miejskie i budowę zamku obronnego Kazimierzowi Wielkiemu. Dzisiaj na wzgórzu zamkowym zachowała się tylko gotycka kaplica (prezbiterium dawnego kościoła zamkowego), rozbudowana w XX w. Obok stoi neogotycka bazylika z lat 1907-14. Wąwolnickie sanktuarium słynie z dwóch gotyckich figur w ikonograficznym typie „Pięknej Madonny”: cudownej figury Matki Boskiej Kębelskiej z ok. 1440 r. w kaplicy oraz figury Matki Boskiej Wąwolnickiej z przełomu XIV-XV wieku w bazylice. W odpustowe dni (pierwsza sobota i niedziela września) do miejsca objawień w Kęble, gdzie stoi murowana kapliczka, organizowane są procesje światła z udziałem wielotysięcznego tłumu wiernych. 

   Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha
   ul. Zamkowa 6, 24-160 Wąwolnica, tel. (0 81) 882 50 04,
www.sanktuarium-wawolnica.pl

 

WOLA GUŁOWSKA
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z XVII w. z malowanym na desce obrazem Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, koronowanym w 1982 r. Jak głosi legenda, jest to odnaleziona ikona, którą protestanci wyrzucili z kościoła w Łysobykach w XVI w. Kościół jest częścią zespołu klasztornego ojców karmelitów ufundowanego w 1633 r. przez Ludwika z Krasnego Krasińskiego, starosty płockiego i kasztelana ciechanowskiego oraz dziedzica na Adamowie, Gułowie i Woli Gułowskiej, był świadkiem ostatnich walk żołnierza polskiego w październiku 1939 r. Pamięć żołnierzy września uczczono w kruchcie kościoła wieloma tablicami pamiątkowymi. Czyn zbrojny narodu polskiego splata się z ściśle z historią klasztoru i tego terenu. Pierwszym sławnym uczestnikiem zrywu zbrojnego, jeszcze w XVIII w., był O. Marek Jandowicz "apostoł" konfederatów barskich, który zasilił ich szeregi jako zakonnik z Woli Gułowskiej. Za wybitnego Karmelitę powstania 1863 r. uchodził o. Anastazy Jadochowski, powstańczy naczelnik miasta Baranowa. W dobie zaborów sanktuarium pełniło rolę ostoi dla katolicyzmu, polskości, ale też wyznawców obrządku greckiego (unitów), których władze carskie szykanowały.
W każdą pierwszą niedzielę października, odbywają się uroczystości upamiętniające ostatnią bitwę stoczoną przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie" dowodzoną przez gen. Franciszka Kleeberga. W dni odpustowe, zwłaszcza w Zielone Świątki i w dzień Narodzenia Najświętszej Marii Panny gromadzą się tu rzesze ludności.
    Klasztor oo. Karmelitów
    21-481 Wola Gułowska 50, tel. 25 755 02 21, tel./fax 25 755 98 80
    www.wola-gulowska.karmelici.pl 

 

Najważniejsze sanktuaria regionu

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /