img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Wokół parku krajobrazowego może być utworzona otulina (strefa ochronna) zabezpieczająca park przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Na terenie województwa lubelskiego utworzono 17 parków krajobrazowych.

Kazimierski wąwózZespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4, tel./fax 81 532 70 17
www.parki.lubelskie.pl, e-mail: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl
W skład Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych wchodzi 5 Ośrodków Zamiejscowych: w Lubartowie, Zamościu, Chełmie, Janowie Podlaskim i Janowie Lubelskim oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie.

Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68, tel. 81 448 09 09
email: lubartow.zlpk@lubelskie.pl

W skład Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie wchodzi 5 parków: 

n Kazimierski Park Krajobrazowy
– pow. 14 961 ha – celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.
n Kozłowiecki Park Krajobrazowy
– pow. 6 121 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Lasy Kozłowieckie są dużym, dobrze zachowanym kompleksem leśnym położonym w pobliżu miasta Lublina.
n Nadwieprzański Park Krajobrazowy
– pow. 6 262 ha - celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk.
n Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”
– pow. 11 816 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.
n Poleski Park Krajobrazowy
- utworzony w 1983 roku. W 1990 roku ponad 60% jego powierzchni zostało włączone do Poleskiego Parku Narodowego. Obecnie PPK zajmuje powierzchnię 5 113 ha. Tworzą go cztery enklawy rozmieszczone wokół parku narodowego. Położony jest na terenie gmin Urszulin i Stary Brus w powiecie włodawskim oraz Sosnowica w powiecie parczewskim.

Poleski krajobrazOśrodek Zamiejscowy w Chełmie
22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1, tel. 82 562 75 76
e-mail: chelm.zlpk@lubelskie.pl

 

W skład Ośrodka wchodzą 4 parki:

n Chełmski Park Krajobrazowy
- powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 14 350 ha. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe.
n Sobiborski Park Krajobrazowy
- powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 11 165,78 ha. Położony jest w powiecie włodawskim, na terenie gmin: Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska. Cechą charakterystyczną tego terenu są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska.
n Strzelecki Park Krajobrazowy
- utworzony w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 12 026 ha. Położony jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów. 
n Skierbieszowski Park Krajobrazowy
-
urozmaicona rzeźba Działów Grabowieckich, roślinność stepowa, pow. 35488 ha.

Na roztoczańskim szlakuOśrodek Zamiejscowy w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 94, tel. 84 638 55 06
e-mail: zamosc.zlpk@lubelskie.pl

 

W skład Ośrodka wchodzą 4 parki:

n Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
- wyniosłe wzgórza (Wielki Dział, Krągły Goraj 390 m npm), pow. 20300 ha, w granicach woj. lubelskiego 4139 ha; cerkwie greckokatolickie
n Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
- na Roztoczu Środkowym, z wzniesieniami do 397 m (Wapielnia 385 m npm), pow. 9390 ha, w tym 5693 ha lasów o bogatym składzie gatunkowym
n Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy
-
na Roztoczu Zachodnim, z lessowymi wąwozami i wierzchowinami do 235 m npm, pow. 20109 ha
n Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
-
od południa przylegający do Roztocza, pow. 21305 ha

Galeria
Tytuł galerii Parki krajobrazowe Roztocza

Lasy janowskie
Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
tel. 15 872 13 74, fax 15 872 13 74
e-mail: janowlubelski.zlpk@lubelskie.pl

W skład Ośrodka wchodzą 3 parki:

n Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie"
- w Kotlinie Sandomierskiej, pow. 39150 ha, powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy Państwa.

n Krzczonowski Park Krajobrazowy
- pow. 12 421 ha - celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej oraz cennych przyrodniczo kompleksów leśnych.

n Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
- pow. 4 989 ha - celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego północno-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły pomiędzy Józefowem a Piotrawinem.

 

Nadbużański krajobraz
Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim
21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10
tel. 83 341 37 35
e-mail: janowpodlaski.zlpk@lubelskie.pl


Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
-
obejmuje fragment doliny dolnego Bugu od Terespola do rzeki Tocznej oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna szerokość części zachodniej, leżącej w granicach woj. mazowieckiego, wynosi 6 km, części wschodniej, położonej w woj. lubelskim i graniczącej z Białorusią, 3-5 km. Park zajmuje powierzchnię 30.904 ha. Lasy zajmują 33,4% powierzchni parku, łąki i pastwiska 21,6%, a wody powierzchniowe 2,6%. 

 

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Brzeźnie
        22-174 Brzeźno,  Brzeźno 163
        tel. 501 850 618
e-mail: brzezno.zlpk@lubelskie.pl

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Brzeźnie - miejscowości położonej 10 km na wschód od Chełma - w samym środku Chełmskich Torfowisk Węglanowych. Główną działalnością Ośrodka jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna adresowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, są to między innymi: wycieczki i zajęcia terenowe,  konkursy, wykłady, prelekcje i zajęcia edukacyjne, działalność wystawiennicza. W ośrodku znajduje się sala dydaktyczno-muzealna z pełnym zapleczem multimedialnym i licznymi okazami ssaków, ptaków, gadów i owadów Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Ośrodka znajduje się zadaszona wiata z miejscem na ognisko.

 

 

 

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /