img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

SZLAK Lublin – Nałęczów – Wąwolnica – Kazimierz Dolny (czerwony, 72 km)

W lubelskim skansenieSzlak wiedzie przez najciekawsze miejsca i najbardziej znane miejscowości regionu. Rozpoczyna się przy Rondzie Berbeckiego na al. Andersa, dalej ścieżką rowerową wzdłuż al. Andersa, M. Smorawińskiego, ul. Kiepury, Kosmowskiej i Północną do ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności do ul. Głównej. Dalej prowadzi ul. Wądolną w kierunku Dąbrowicy.  następnie prowadzi przez Dąbrowicę – dawną siedzibę słynnego rodu Firlejów do Nałęczowa - znanego uzdrowiska. Stąd biegnie do Wąwolnicy, słynnej z kultu Matki Bożej Kębelskiej. Dalej prowadzi do Rąblowa, w okolicach którego w maju 1944 roku oddziały partyzantów stoczyły krwawą bitwę z Posiłek na trasiewojskami niemieckimi. Z Rąblowa biegnie doliną Potoku Witoszyńskiego i Grodarza do końcowego punktu szlaku – Kazimierza, nadwiślańskiej perły renesansu. Szlak wiedzie drogami i bezdrożami Płaskowyżu Nałęczowskiego, wierzchowinami, wąwozami oraz dolinami niewielkich rzek. Od miejscowości Stanisławka wchodzi już na teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. jednego z najstarszych w Polsce. Piękno krajobrazu oraz niezwykle bogate walory kulturowe czynią z niego ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych turystyką rowerową.
W lessowym wąwozieDługość szlaku wynosi 72 km. Pod względem technicznym odznacza się ona średnim stopniem trudności. Prowadzi głównie drogami o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, tylko kilka krótkich odcinków poprowadzono drogami polnymi lub leśnymi. Szlak bierze początek na wysokości 210 m n.p.m., a kończy się na wysokości 131 m n.p.m. Najwyższy punkt szlaku – 245 m n.p.m. położony jest w okolicach Motycza. Odcinki szlaku odznaczające się bardziej stromymi zjazdami lub podjazdami znajdują się w okolicach skansenu, Dąbrowicy, Płouszowic, Nowego Gaju, Chruszczowa, Rąblowa, Kębła i Helenówki.
Przebieg szlaku Lublin - Kazimierz DolnyGPS → pobierz

SZLAK Kazimierz Dolny – Józefów n. Wisłą – Dzierzkowice – Kraśnik PKP (czerwony, 103 km) 

MęćmierzSzlak wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Bierze początek w Kazimierzu Dolnym (ul. Nadrzeczna/ Plebanka) – miasteczku malowniczo położonym w przełomowej dolinie Wisły, ze wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Kazimierski Park Krajobrazowy. Dalej przez wioskę Męćmierz z ciekawą, drewnianą zabudową przecina Równinę Bełżycką, mijając z zachodniej strony Małopolski Przełom Wisły. W miejscowości Dobre, przy Skarpie Dobrskiej, będącej efektownym akcentem Równiny Bełżyckiej, szlak wkracza obszar Kotliny Chodelskiej. Szlak wiedzie tu na dość długim odcinku wzdłuż wału przeciwpowodziowego Wisły. Dalej wkracza na teren Wzniesień Pałac Kleniewskich w KluczkowicachUrzędowskich. Przecina Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, prowadząc m. in. koło zalewu rekreacyjnego w Kluczkowicach. Następnie ponownie zbliża się do doliny Wisły w miejscowości Józefów, która jest doskonale widoczna z punktu widokowego koło Nietrzeby. Dalszy prowadzi doliną Wyżnicy, a następnie Urzędówki, gdzie znajdują się warte uwagi miejscowości o tradycjach garncarskich – Bęczyn i Urzędów. Następnie szlak powraca do doliny Wyżnicy i dochodzi do Kraśnika. Trasa liczy 103 km długości. Pod względem technicznym odznacza się średnim stopniem trudności. Wiedzie ona w większości drogami asfaltowymi.
Przebieg szlaku Kazimierz Dolny - KraśnikGPSpobierz

SZLAK Lublin – Zawieprzyce – J. Piaseczno - Załucze Stare – Urszulin – Wereszczyn - Wojciechów (PPN) - Hańsk – Wola Uhruska (czerwony, ok. 114 km)

Synagoga w ŁęcznejSzlak umożliwia poznanie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – pięknej krainy jezior, bagien i torfowisk, z ogromnym bogactwem flory i fauny. Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w większości przez teren równinny. Nawierzchnie są zróżnicowane, ale w większości są to drogi asfaltowe.
Dolina Wieprza w ZawieprzycachSzlak bierze początek w Lublinie od Ronda Berbeckiego na al. Andersa, dalej przebiega drogą rowerową wzdłuż ul. Koryzonowej, ul. Trześniowską i Wrzosową do ul. Grodzkiego w kierunku Zawieprzyc. Początkowo przebiega przez Wyżynę Lubelską wzdłuż dolin rzecznych Ciemięgi, Bystrzycy i Wieprza. Następnie prowadzi przez obszar Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie i Poleskiego Parku Krajobrazowego, które stanowią Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Wieża widokowa na terenie Poleskiego Parku NarodowegoZachodnie”. Trasa przebiega w pobliżu jezior Nadrybie, Piaseczno, Bikcze i Wereszczyńskie. Końcowy odcinek biegnie w strefie granicznej między Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim a Pagórami Chełmskimi, przez duże leśne kompleksy Lasów Włodawskich i Sobiborskich, oraz doliną Bugu. W Woli Uhruskiej trasa dochodzi do szlaku rowerowego Wola Uhruska – Włodawa. Na trasie znajdują się dwie wieże widokowe: na Bagnie Bubnów (Poleski PN – południowo-wschodnia część) i w Woli Uhruskiej.
Zachód słońca na pojezierzuNa trasie szlaku, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajdują się także obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich należą pozostałości zespołów zamkowo – parkowych w Jakubowicach Murowanych i Zawieprzycach, zabytkowe kościoły w Bystrzycy i Wereszczynie oraz dawna cerkiew prawosławna (obecnie kościół) w Hańsku. W Załuczu Starym szlak przebiega koło Ośrodka Dydaktyczno–Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego.
Przebieg szlaku Lublin - Wola Uhruska
GPSpobierz

Stadnina arabów w Wygodzie koło Janowa PodlaskiegoNADBUŻAŃSKI SZLAK ROWEROWY:
Janów Podlaski – Pratulin – Lebiedziew – Kostomłoty – Kodeń – Jabłeczna – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Dubienka – Gródek – Hrubieszów (czerwony, 258 km)

Bug w okolicach KrzyczewaSzlak przebiega przez wschodnią część województwa lubelskiego, w sąsiedztwie rzeki Bug, wyznaczającej granicę Polski z Białorusią. Są to tereny Niziny Podlaskiej i Polesia Zachodniego. Trasa umożliwia poznanie nadbużańskiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowaną i jedną z nielicznych dużych rzek w Europie, Nadbużańskie łąkiktóra zachowała naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku miast. Obszar ten może się również poszczycić cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego m.in. cerkwiami i fortami twierdzy brzeskiej, a także dobrze zachowaną drewnianą zabudową wsi. Sanktuaria w Jabłecznej, Pratulinie, Kostomłotach i Kodniu ściągają tłumy wiernych, a słynna stadnina koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim – miłośników koni. 
Przebieg szlaku Janów Podlaski - Włodawa

Wielka synagoga we WłodawiePołudniową część Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego Nad zalewem w Husynnemprzebiegającego stanowi odcinek Włodawa – Hrubieszów (142 km). Trasa biegnie wzdłuż wyznaczonej przez rzekę Bug granicy Polski z Ukrainą. Są to tereny Polesia Zachodniego i Wołyńskiego oraz Wyżyny Wołyńskiej. Znaczną część tego obszaru objęto ochroną. Utworzono tu Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie” oraz Parki Krajobrazowe: Sobiborski, Chełmski i Strzelecki, a także Obszary Chronionego Krajobrazu i rezerwaty Cerkiew w HrubieszowieGrodzisko w Gródku koło Hrubieszowaprzyrody. Szlak pozwala poznać nadbużańską przyrodę, krajobraz, miejsca toczonych tu w przeszłości bitew oraz owiane legendami zabytki i pamiątki przeszłości. Na szlaku można podziwiać liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytkowe cerkwie, kościoły, zespoły dworskie. Trasa przebiega w sąsiedztwie miejsc wypoczynku i rekreacji, jakimi są np. Jezioro Białe czy zalew w Husynnem.

Ponad połowa trasy Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego - od Janowa Podlaskiego do Woli Uhruskiej o długości 150 km - pokrywa się przebiegiem ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.
Przebieg szlaku Włodawa - Hrubieszów
GPS pobierz

CENTRALNY SZLAK ROWEROWY ROZTOCZA:
Kraśnik – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Górecko Stare – Józefów – Susiec – Hrebenne
(czerwony, ok. 191 km) 
 

Szlak podzielony jest na 2 etapy: Kraśnik - Zwierzyniec i Zwierzyniec - Hrebenne

Okolice BatorzaI etap Kraśnik - Zwierzyniec prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego ciągnącego się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Wąwóz w Szczebrzeszyńskim Parku KrajobrazowymZwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami. Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują między Batorzem i Turobinem oraz w tzw. Piekiełku pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem. Najwyższe wzniesienie W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinieRoztocza Zachodniego wynosi 343 m n. p. m (Dąbrowa). Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące Stary kirkut w Szczebrzeszynietzw. "szachownice pól" z wyraźnymi progami miedz, zapobiegających erozji. Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem spowodowały utworzenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.
Długość I etapu szlaku wynosi 100,6 km. Pod względem technicznym odznacza się on średnim stopniem trudności. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Szlak bierze początek na wys. 248 m n.p.m. a kończy na 230 m n. p. m.

Przebieg szlaku Kraśnik - Zwierzyniec

Kościół na wodzie w ZwierzyńcuII etap szlaku ze Zwierzyńca do Hrebennego poprowadzony został przez Roztocze Środkowe i Wschodnie. Roztocze Środkowe - Szumy na Tanwiwapienno-piaszczyste z kulminacją 387 m n.p.m (Wapielnia) rozciąga się pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim. Jest to kraina o wyjątkowo urozmaiconej rzeźbie terenu. Łańcuchy wapiennych wzgórz porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami. Bunkier tzw. linii MołotowaCharakterystyczną cechą tego regionu są liczne wzgórza ostańcowe. Wyjątkowo atrakcyjna jest krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W Cerkiew w Hrebennemkorytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew. Niezwykłego uroku krajobrazowi tych ziem dodają zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne. Na tym obszarze najlepiej widać, że Roztocze to nie tylko granica geologiczna pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, ale również pogranicze kultur. O burzliwej historii tej ziemi świadczą liczne pomniki i cmentarze przypominające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 r., walkę partyzancką podczas II wojny światowej i okres powojenny. Szlak Zwierzyniec - Hrebenne ma długość 86 km. Poprowadzony jest głównie drogami utwardzonymi ale zdarzają się również odcinki piaszczyste.
Przebieg szlaku Zwierzyniec - Hrebenne
GPSpobierz
Szlak rowerowy „Czarna Perła":
Janów Lubelski - Gościniec Janowski - Zofianka Górna - Krzemień II - Dzwola - Zdzisławice - Cacanin - Frampol - Radzięcin - Kolonia Teodorówka - Komodzianka - Wygon - Chłopków - Latyczyn - Radecznica - Gaj Gruszczański - Zakłodzie Dół - Mokrelipie - Sąsiadka - Rozłopy Mułki - Szczebrzeszyn - Żurawnica - Topólcza - Kawęczynek - Leśniczówka Cetnar - Wólka Czarnostocka - Trzęsiny - Wola Kątecka - Stara Wieś - Frampol (długość: 124,7 km, kolor znaków: czarny)
wraz  ze szlakami dojazdowymi:
Trzęsiny - Źródełka (dł. 0,5 km, kolor znaków: czarny)
Rozłopy Mułki - Sułów - Kolonia Rozłopy - Michalów (dł. 13,6 km, kolor znaków: czarny)
Zalew Rudka - Stawy Echo Zwierzyniec (dł. 3,0 km, kolor znaków: czarny)
Pętla wokół Zalewu Rudka (dł. 1,5 km, kolor znaków: czarny)

Szlak Wyniosłości Giełczewskiej:
Krzczonów – Orchowie – Gorzków – Sobieska Wola I – Krzczonów
(czerwony, ok. 25 km)

♦ Szlak Dzikiej Przyrody:
Parczew – Laski – Lasy Parczewskie– Białka – Sosnowica (czerwony, 42 km)

♦ Szlak przez Sobiborski Park Krajobrazowy:
Włodawa – Wola Uhruska
(czerwony ok. 40 km)

♦ Szlak Ziemi Józefowskiej na Roztoczu:
Fryszerka – rez. „Czartowe Pole” – Nowiny – Majdan Sopocki – Józefów – Górecko Stare – Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów (zielony ok. 86 km)

♦ Szlak Zwierzyniec – Florianka – Górecko Stare
(żółty, 13 km) 

♦ Szlak Szczebrzeszyn – Szperówka
(ok. 7 km)

♦ Szlak Krasnobród – Husiny – Wólka Husińska – Lasowe – Rezerwat „Św. Roch – Krasnobród
(czarny, 39 km)

♦ „Szlakiem glinianych garnków”:
Łążek Garncarski – Janów Lubelski
(zielony 15 km) 

♦ Szlak „Wyprawa do leśnego skarbca”:
Janów Lubelski OEE – Porytowe Wzgórze – Szewce – Ujście – Momoty Górne – Momoty Dolne – Łążek Ordynacki – Szklarnia
(niebieski, ok. 46,2 km)

♦ Szlak z Janowa do Szklarni w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Janowskie
(znaki niekonwencjonalne, ok. 13 km)

♦ Szlak Puszczański:
Biłgoraj – Ignatówka – Nadrzecze – Biłgoraj
(ok. 34 km)

♦ Szlak Wzgórze Polak – Pogranicze Regionów: Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Wzgórze „Polak” – Tereszpol – Biłgoraj
(żółty ok. 42 km)

♦ Szlak Biłgoraj – Dereźnia Solska – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska – Biszcza – Tarnogród
(zielony, 26 km) 

♦ Szlak doliną Tanwi:
Biłgoraj – Smólsko – Lipowiec Nowy – Lipowiec Stary – Pisklaki – Szostaki – Podsośnina – Osuchy (niebieski, ok. 35 km) 

♦ Szlak „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej”:
Biłgoraj – Kolonia Sól – Dąbrowica – Bukowa – Ujście (kolor niebieski, ok. 25 km) 

♦ Szlak Płoskie (stacja benzynowa) – Mokre – Hubale – Wychody – Skarszów – Lipsko – Białowola – Pniówek – Skokówka – Żdanów – Zamość
(ok. 40,5 km)

♦ Szlak „Dolina Chodelki”:
Kolonia Borów – Borów – Jeżów – Chodel – Budzyń – Wólka Komaszycka Emilcin – Opole Lubelskie – Pomorze – Chodlik – Żmijowiska – Kosiorów – Kłodnica – Polanówka – Dobre – Podgórz
(niebieski, ok. 48 km)

♦ Szlak rowerowy „Gościniec”:
Kolonia Borów – Ratoszyn – Kawęczyn – Puszno Skokowskie – Kręciszówka – Kluczkowice – Zgoda – Piotrawin (czarny, 40 km.)

♦ Szlak Kazimierz Dolny – Rogów – Opole Lubelskie – Natalin – Bęczyn
(żółty, ok. 60 km) 

♦ Szlak „Powiśle”:
Opole Lubelskie (ul. Szkolna) – Las Powiślański – Trzciniec – Wrzelów – Kolonia Krzelów
(zielony, 12 km)

♦ Szlak Opole Lubelskie – Kamień – Kępa Gostecka – Solec nad Wisłą
(czarny, 21 km)

♦ Szlak „Nitką kolejki wąskotorowej”:
Opole Lubelskie – Grabówka – Darowne – Poniatowa – Kraczewice – Poniatowa (ul. Kraczewicka, ul. Leśniczówka) – Rozalin – Kazimierzów – Bielsko – Kolonia Karczmiska I – Karczmiska – Wymysłów – Obliźniak – Zaborze – Zofianka (las) – Kębło
(czarny, ok. 41 km)

♦ Szlak „Małopolski Przełom Wisły”:
Kamień – Piotrawin – Kaliszany – Józefów nad Wisłą
(zielony, około 12 km)

♦ Trasa rowerowa „Uroki Sobowickie":
Las Borek Nadleśnictwo Chełm – Rezerwat przyrody Wolwinów Pokrówka – Żółtańce – rezerwat przyrody Torfowisko Sobowice – Rudka – Zawadówka – Chełm (ok. 18 km)
(zielony, 54 km) 

♦ Szlak po Lasach Kozłowieckich

Skierbieszowska trasa rowerowa
Żuraw i most Rozdoły PodźródłaSkierbieszów - Zawoda - Kolonia Skierbieszów - Lipina Stara - Wysokie I - Osiczyna - Hajowniki - Szorcówka - Kolonia Łaziska - Iłowiec - Podhuszczka - Kalinówka - Sulmice - Skierbieszów (czerwony, 48 km)
Trasa rowerowa przeprowadzona jest wokół Skierbieszowa, najczęściej asfaltowymi drogami, przez Skierbieszowski Park Krajobrazowy ukazując najciekawsze obiekty przyrodnicze i kulturowe. Trasa wiedzie wzdłuż doliny rzeki Wolica i jej lewobrzeżnego dopływu Marianki, ukazując ciekawe źródła  w Wysokim, Hajownikach i Iłowcu. Na szlaku znajduje się użytek ekologiczny „Horodysko", gdzie ochroną objęta jest wisienka karłowata, rezerwat „Broczówka" gdzie chronione są zbiorowiska kserotermiczne. Trasa poprowadzona jest tak, że ukazuje falisto - pagórkowaty krajobraz lessowych działów Grabowieckich. Przechodzi przez malownicze wioski z ciekawą zabudową, starymi zabytkowymi kościołami w Skierbieszowie, Łaziskach, Kalinówce oraz założeniami dworskimi w Łaziskach i Hajownikach. Skierbieszowska trasa rowerowa, pomimo tego, że wiedzie na niektórych odcinkach drogami polnymi przez teren lessowy to jest trasą łatwą.
       →  mapa trasy

♦ Trasa rowerowa "Południowe panoramy Chełma" 
Chełm - Strupin Duży - Depułtycze Królewskie - Depułtycze Nowe - Zagroda - Uher - Weremowice - Żółtańce - Zawadówka - Chełm
Licząca ponad 30 km ścieżka rozpoczyna się na południowych obrzeżach Chełma, w okolicy Lasu Borek. Następnie prowadzi  przez miejscowości Strupin Duży, Kol. Krzywice, Depułtycze Królewskie, Depułtycze Nowe, Zagrodę, Uher, Weremowice i Zawadówkę. Zakończenie szlaku znajduje się przy drodze Chełm - Krasnystaw. Ścieżka prowadzi przez malownicze tereny Pagórów Chełmskich i umożliwia podziwianie panoramy Chełma, ze wzniesień leżących na południe od miasta. (żółty, dł. 30,8 km)

♦ Trasa rowerowa "Leśne ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego"
Chełm - Stańków – Lasy Czułczyckie - Ruda (gm. Ruda Huta)
Trasa liczy 19 km i umożliwia poznanie walorów Lasów Czułczyckich. Ścieżka rozpoczyna się na północnych obrzeżach Chełma i biegnie w okolicy zalewu "Stańków", miejscowości Stańków oraz przez tereny leśne w pobliżu wsi Czułczyce i Sajczyce. Na trasie znajduje się ostoja ptactwa i tereny planowanego rezerwatu leśno-torfowiskowego "Cichy Kąt". Ścieżka kończy się w miejscowości Ruda-Wieś (dł. 19,45 km- zielona)

Szlak rowerowy "Malowniczy Wschód"
Leśniowice - Żmudź - Dorohusk - Wojsławice
Trasa licząca niemal sto kilometrów trasy głównej oraz dwieście kilometrów tras wariantowych, to terenowy kalejdoskop wzniesień, niecek, długich płaskich prostych, krętych zjazdów, asfaltu, żwiru, piachu, dróg polnych i leśnych.  Wiedzie w sąsiedztwie rzeki Bug, między pagórkami i parowami Działów Grabowieckich od południa i unikatową florą i fauną Rezerwatu Bagno Serebryskie od północy. Trasa posiada dedykowaną aplikacje mobilną "Malowniczy wschód".
przewodnik
mapa

♦ Szlak rowerowy  Im. Tadeusza Iwanowskiego:
Biłgoraj – Smólsko Małe – Smólsko Duże – Majdan Nowy – Króle – Lipowiec Nowy – Pisklaki – Szostaki - Podsośnina – Osuchy. 
Wraz z następnym szlakiem z Biłgoraja do Ujścia tworzą jeden długi 63 kilometrowy szlak przecinający powiat biłgorajski ze wschodu na zachód i łączący się ze szlakiem na terenie powiatu janowskiego. (niebieski, 38 km) 

♦ Szlak rowerowy kolejki wąskotorowej:
Biłgoraj – Kolonia Sól – Dąbrowica – Bukowa – Ujście (niebieski, 25 km) 

♦ Szlak Zwierzyniec – Florianka – Górecko Stare (żółty, 15km)

Szlak im. Józefa Złotkiewicza: Biłgoraj – Podlesie - Dereźnia – Wola Dereźniańska – Ruda Solska – Wólka Biska – Biszcza - Tarnogród (zielony, 27 km)

Szlak doliny Tanwi i Wirowej:
Obsza – Zamch – Borowe Młyny – Borowiec - Olchowiec – Dorbozy – Obsza (czerwony, 27 km)

Szlak dawnych rzemiosł ludowych:
Biłgoraj (skrzyżowanie ul. Batorego z Al. Jana Pawła II) – Dąbrowica - Bukowa - Andrzejówka – Siedem Chałup - Korytków Mały – Bagno Rakowskie – Cacanin - Frampol
(zielony, 31 km)

Szlak na Wzgórze Polak – pogranicze regionów:
Biłgoraj, ul. Zamojska – Rapy Dylańskie – Cyncynopol – Ignatówka – Żeleńsko – Trzęsiny – Czarnystok – Lipowiec – Wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj (żółty, 47 km)

Szlak Dyle – Kajetanówka – Lipowiec (zielony, łącznikowy, 5 km)

Szlak Żurawinowy:
Kol. Sól – Ciosmy Pszczelne – Ciosmy Knieja – Ciosmy – Kolonia Sól (czerwony, 25 km)

Szlak rowerowy Jastrzębi Zdebrz:
Biłgoraj – Kąty – Stara Wieś – Radzięcin – Abramów – Wólka Abramowska – Zastawie – Gródki – Załawcze – Turobin – Rokitów – Gilów – Hosznia Ordynacka – Majdan Adamowski – Jędrzejówka – Komodzianka – Smoryń - Trzęsiny (niebieski, ok. 100 km).

Mapa lubelskich szlaków rowerowych

www.szlakirowerowe.lubelskie.pl

Józefowska Kawaleria Rowerowa

Józefów Rowerowa Stolica Roztocza

Wypożyczalnie rowerów

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /