img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Planowane trasy przebiegu sieci SSPW-WL - stan na dzień 27-01-2015
"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie"

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) jest jednym z projektów Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej". Celem tego programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". W priorytecie II PO RPW przewidziano realizację działania 2.1, którego celem jest zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym". W ramy tego działania wpisuje się przedmiotowy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Dnia 26.03.2012 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało Województwu Lubelskiemu Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wraz ze Studiami Powiatowymi. Przedstawiamy Państwu do wiadomości powyższe materiały.

Do pobrania:

→   Umowa o dofinansowaniu Projektu
→   Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej
→   Wojewódzkie Studium Wykonalności - województwo lubelskie
→   Załącznik nr 1
Klasyfikacja miejscowości województwa zgodnie z kryterium „tradycyjnych" usług szerokopasmowych oraz usług NGA.
→   Załącznik nr 2
Szczegółowa mapa przebiegów sieci oraz lokalizacji węzłów w województwie lubelskim.
Przebieg sieci SSPW w odniesieniu do obszarów Natura 2000.
Przebieg sieci SSPW w odniesieniu do parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów.
→   Załącznik nr 3
Lista miejscowości, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisaniem do obszarów inwestycyjnych.
→   Załącznik nr 4
Lista miejscowości województwa lubelskiego nieobjętych zasięgiem usług „tradycyjnych" oraz NGA.
→   Załącznik nr 5
Tabele finansowo-ekonomiczne.
→   Załącznik nr 6
Zalecenia oraz wymagania dla projektu technicznego sieci.
→   Załącznik nr 7
Wzór umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pomiędzy Samorządem Województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury (podmiot prywatny).
→   Załącznik nr 8
Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia.
→   Załącznik nr 9
Trendy rozwojowe rynku szerokopasmowego.

Przewidywane lokalizacje węzłów sieci „SSPW - województwo lubelskie”
Wykaz lokalizacji węzłów SSPW wraz z adresami (stan na dzień 12-11-2014 r.)
GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OBJĘTE PRZEBIEGIEM SIECI SZEROKOPASMOWEJ
POROZUMIENIE miasta/powiaty/gminy
Umowa z Wykonawcą części pasywnej sieci „SSPW-województwo lubelskie"
Umowa z Wykonawcą części pasywnej sieci „SSPW-województwo lubelskie" - tekst ujednolicony po zmianach na dzień 27-02-2015
Opis Przedmiotu Zamówienia na wybór Wykonawcy części pasywnej sieci „SSPW-województwo lubelskie"
Opis Przedmiotu Zamówienia na wybór Wykonawcy części pasywnej sieci „SSPW-województwo lubelskie" - tekst ujednolicony po zmianach na dzień 27-02-2015
Lokalizacja węzłów i klasyfikacja miejscowości Województwa Lubelskiego 

Planowane trasy przebiegu sieci SSPW - stan na dzień 27-01-2015

Więcej informacji na temat
"Projektu Sieć Szerokopasamowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie"
na stronie:
www.szerokopasmowe.lubelskie.pl 


      

 

 

Już płynie szerokopasmowy internet
20-10-2015 r

Uczeń Szkoły Podstawowej w Prawiednikach sprawdza szybkość szerokopasmowego internetu wybudowanego w ramch PO RPW. (fot. BP)Mieszkańcy Prawiednik jako pierwsi uzyskali dostęp do sieci szerokopasmowej województwa lubelskiego, która wybudowana została dzięki Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej. 16 października w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach odbyło się oficjalne spotkanie związane z podłączeniem pierwszego operatora sieci dostępowej do sieci szerokopasmowej województwa lubelskiego.

» czytaj więcej
Światłowód łączy lubelskie i podlaskie
08-07-2015 r

Marszałkowie spawający światłowód. Na górnym zdjęciu:  Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego. Na dolnym zdjęciu:  Mieczysław Baszko marszałek województwa podlaskiego. (fot. BP)Wczoraj na granicy regionów, w miejscowości Gnojno, uroczystym zespawaniem światłowodów przez marszałków województwa lubelskiego i podlaskiego zakończone zostały prace związane z wykonaniem połączenia Regionalnych Sieci Szerokopasmowych" województw: lubelskiego i podlaskiego. Wyżej wymieniona inwestycja została wybudowana w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", w którego realizacji województwo lubelskie jest liderem.

» czytaj więcej
Podpisaliśmy umowę z operatorem sieci...
15-05-2015 r

Firma Glenbrook Investments Sp. z o.o. zwyciężyła w przetargu, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym udział wzięły cztery przedsiębiorstwa. Umowa została zawarta na okres 15 lat. W imieniu województwa lubelskiego umowę podpisali  marszałek Sławomir Sosnowski oraz wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. (fot. BP)

Firma Glenbrook Investments Sp. z.o.o. będzie zarządzała siecią szerokopasmową w województwie lubelskim. W środę, 13 maja br., w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się uroczyste podpisanie umowy z nowym operatorem infrastruktury, która realizowana jest w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie".

» czytaj więcej
Szerokopasmowe na finiszu
04-05-2015 r

Marszałkowie Adam Jarubas i Sławomir Sosnowski symbolicznie połączyli sieci z województw lubelskiego i świętokrzyskiego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Połączenie odbyło się w dawnej wieży ciśnień na ul. Szkolnej w Sandomierzu (fot. BP)Największe przedsięwzięcie telekomunikacyjne w historii regionu jest już coraz bliżej ukończenia. Do finalizacji prac w województwie lubelskim w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" pozostało do wybudowania ok. 50 km sieci światłowodowej. 30 kwietnia marszałkowie Sławomir Sosnowski i Adam Jarubas w ramach tego projektu symbolicznie połączyli światłowody z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.

» czytaj więcej
Jak przebiegają „szerokopasmowe” szkolenia...
29-01-2015 r

Absolwenci grupy szkoleniowej z Lublina

Pod koniec grudnia minionego roku ruszył program bezpłatnych szkoleń „cyfrowych" dla mieszkańców regionu. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie". 

» czytaj więcej
1 2 3 4 5 Następna...

Program Rozwoju Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /