Dzisiaj w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy. Tematem wydarzenia była sytuacja dot. bezpieczeństwa w regionie oraz reformy realizowane na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wespół z szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą podpisali deklarację, która zakłada utworzenie „Trójkąta Lubelskiego”. Celem „Trójkąta…

Czytaj więcej

Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia to zadania, na które beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymają blisko 41 mln zł ze środków unijnych. Ich realizacja będzie możliwa dzięki rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Zaznaczamy, że kwota ta pozwoli na realizację 31 projektów. 24 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Jarosław Stawiarski i Członek Zarządu Sebastian Trojak podpisali umowę na realizację zadania dot. usuwania wyrobów oraz odpadów azbestowych z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych, położonych na terenie województwa lubelskiego w latach 2020 – 2021 w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Umowy obejmują okres od…

Czytaj więcej

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można…

Czytaj więcej

Dziękujemy bardzo za udział w Konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mającym na celu wsparcie projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich, poprzez zmobilizowanie mieszkańców województwa lubelskiego, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców) i gminy miejskie do 20.000 mieszkańców do udziału w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najbardziej…

Czytaj więcej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw  o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20. Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r.…

Czytaj więcej

Decyzją Czeskiej Agencji Narodowej projekt „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał wsparcie finansowe z programu ERASMUS + w wysokości ponad 160 tysięcy euro. Projekt będzie wdrażany od października 2020 r. do marca 2023 r. Mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie wspierania atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w…

Czytaj więcej

Budowa basenu realizowana z funduszy europejskich w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w Tomaszowie Lubelskim właśnie dobiegła końca. W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Michał Mulawa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 34 mln zł (dofinansowanie unijne to niemal 15,7 mln zł). – Cieszę się, że dzięki środkom europejskim mieszkańcy…

Czytaj więcej

Oficjalny komunikat Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Szanowni Państwo, w związku z naborem wniosków dot. Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020 – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw otrzymaliśmy informację o pojawieniu się kłopotów z zalogowaniem i dostępem do Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014). Informujemy, że system został poddany dużemu obciążeniu,…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – serdecznie zaprasza na Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”. Rajd przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Start rajdu przewidziany jest na godzinę 10:00, rejestracja uczestników od godziny 9:00. Trasa rajdu przebiega szlakiem rowerowym Doliną Tyśmienicy i wynosi…

Czytaj więcej

Uwaga! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru! Nabór ruszy 16 lipca br., godzina rozpoczęcia naboru pozostaje bez zmian. Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogę te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie…

Czytaj więcej

W poniedziałek 13 lipca br. odbyło się głosowanie nad projektem opinii opracowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Tematem przygotowanej przez Marszałka opinii był Europejski Rok Kolei 2021 – jedno z głównych zagadnień poruszanych podczas piątkowego posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE. Była to pierwsza opinia przygotowana przez Marszałka Stawiarskiego, który jest sprawozdawcą…

Czytaj więcej