Wizyta austriackiej Sekretarz Stanu ds. Młodzieży i Służby Cywilnej

7 lutego br. Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban spotkał się z 11-osobową delegacją z Austrii, której przewodniczyła Claudia Plakolm, Sekretarz Stanu ds. Młodzieży i Służby Cywilnej w Urzędzie Kanclerza Austrii. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ambasady Austrii w Warszawie, w tym Zastępczyni Ambasadora Michaela Pacher oraz grupa austriackich dziennikarzy. Delegacji towarzyszył Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie.

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i dotyczyło, zgodnie z kompetencjami Pani Minister, tematów związanych z młodzieżą oraz organizacją wydarzeń w Lublinie w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Marszałek podkreślił, że nie tylko samo miasto Lublin, ale również całe województwo będzie w tym ważnym czasie gościć młodych ludzi i oferować im ciekawe inicjatywy, także związane z kulturą. Poprzez kulturę będą oni mieli szansę poznać Województwo Lubelskie oraz Polskę.

Gościom z Austrii zaprezentowane zostały ważniejsze instytucje kultury, między innymi Centrum Spotkania Kultur oraz Filharmonia Lubelska, które będą miały swój udział w podejmowanych w tym roku wydarzeniach. Marszałek zaprosił także do odwiedzenia innych ważnych ośrodków kultury, które rozsiane są po całym regionie. Wyraził też nadzieję, że młodzież wyjedzie z Lublina z pozytywnymi wrażeniami, co spowoduje, że w przyszłości powrócą oni na Lubelszczyznę bądź też zachęcą innych do odwiedzenia naszego Regionu.

Jednym z tematów rozmów była też możliwość podjęcia współpracy instytucji lubelskich i austriackich. Marszałek zaprosił do kontaktu z Filharmonią Lubelską i ewentualnego wspólnego koncertu z odpowiednikami z Austrii. Minister Plakolm wyraziła zainteresowanie wspólnym wydarzeniem kulturalnym i zaprosiła do odwiedzenia w przyszłym roku miasteczka Bad Ischl w Górnej Austrii, które będzie w 2024 r. Europejską Stolicą Kultury.

Po rozmowach w UMWL delegacja udała się na zwiedzanie Centrum Spotkania Kultur oraz krótkie spotkanie z Dyrektor Filharmonii Lubelskiej Zuzanną Dziedzic. Goście zapoznali się z historiami obydwu instytucji oraz mieli szansę zobaczyć salę operową w CSK oraz salę koncertową Filharmonii.

Wizyta gości z Austrii w UMWL była jednym z punktów całodniowego pobytu delegacji w Lublinie, której głównym celem było omówienie kwestii dotyczącej Europejskiej Stolicy Młodzieży oraz zaangażowania strony austriackiej w jej obchody.

galeriaGALERIA