Wizyta Ambasador Azerbejdżanu

17 maja gościem wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego była Ambasador Azerbejdżanu Pani Nargiz Gurbanova. Ambasador towarzyszyli Etibar Abdullayev – Radca Ambasady oraz Sadig Babayew – I Sekretarz Ambasady. Pani Ambasador przyjechała do Lublina m.in. na  Forum Eksportu 2022 „Gospodarka i przemysł rolno-spożywczy – współczesne wyzwania”, w którym uczestniczyła jako jeden z prelegentów.

Podczas spotkania wicemarszałek przedstawił potencjał gospodarczy Województwa Lubelskiego, w szczególności w zakresie produkcji rolno-spożywczej, a także wspomniał o znaczeniu naszego regionu jako jednego z ważniejszych ośrodków akademickich. Wicemarszałek zachęcił również partnerów z Azerbejdżanu do inwestycji w Województwie Lubelskim. W trakcie rozmowy nawiązano do aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz ogromnego zaangażowania Lubelszczyzny w pomoc Ukrainie oraz uchodźcom przebywającym na terenie naszego regionu. Ambasador podkreśliła, że Azerbejdżan ma również ogromny udział we wsparciu Ukrainy dostarczając produkty żywnościowe, medyczne, a także zapewniając dostawy darmowego paliwa. Azerbejdżan, podobnie jak Polska, jest gotowy wspierać Ukrainę w procesie jej odbudowy.

W swojej wypowiedzi Pani Ambasador nawiązała do bogatej spuścizny, jaką pozostawili Polacy w Azerbejdżanie, w szczególności w Baku. Polacy mają swój wkład w rozwój kultury, nauki i przemysłu tego kraju. Polscy architekci, m.in. Józef Gosławski i Kazimierz Skórewicz na przełomie XIX i XX stulecia byli twórcami wielu reprezentacyjnych bakijskich budynków, takich jak gmach Urzędu Miasta, Pałac Tagijewa, Teatr Tagijewa, biurowiec Rotszyldów czy siedziba Narodowego Banku Azerbejdżanu.

Ambasador podkreśliła iż Azerbejdżan aktywnie rozwija sektor transportowo – logistyczny i jest partnerem m.in. w ramach połączeń intermodalnych między Europą i Azją. Międzynarodowy korytarz transportowy Wschód-Zachód jest najkrótszą trasą między Chinami a Europą i jest wydajny pod względem tranzytowego transportu towarów. Uruchomienie najkrótszej i najbezpieczniejszej linii kolejowej Baku-Tbilisi-Kars łączącej Europę z Azją spowodowało znaczny wzrost transportu kontenerów w międzynarodowym korytarzu „Wchód-Zachód”. Jest to jeden z ważnych elementów, który można byłoby uwzględnić przy potencjalnej współpracy. Pod koniec maja br. uruchomione zostanie połączenie lotnicze Warszawa- Baku, które będzie realizowane 4 razy w tygodniu.

Ambasador wspomniała także o dwustronnym forum i misji gospodarczej do Azerbejdżanu planowanych jesienią tego roku, zachęcając tym samym Województwo Lubelskie do udziału w tym przedsięwzięciu.