W Lublinie stanął pomnik w podziękowaniu za solidarność z Węgrami w 1956 r.

Pomnik „Solidarności polsko-węgierskiej” został odsłonięty w Lublinie. Monument znajduje się na skwerze przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Centrum Spotkania Kultur z ramienia Województwa Lubelskiego udział wziął Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

– My Węgrzy stoimy tutaj, by podziękować Państwu, że w 1956 roku bezinteresownie wsparliście rewolucję węgierską. W Lublinie, jako jednym z pierwszych polskich miast, powstał komitet obywatelski, który zorganizował zbiórki na rzecz walczącego Budapesztu. Zbieraliście żywność, lekarstwa i krew. A krew to najcenniejsze co człowiek może dać – mówiła podczas uroczystości Orsolya Zsuzsanna Kovács, ​Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Węgier w RP.

Miejsce, w którym został wzniesiony monument ma szczególne znaczenie. Węgrzy po II wojnie światowej znaleźli się w sowieckiej strefie wpływów. 23 października 1956 r. pod hasłami niezależności od ZSRR i wolności słowa wybuchło w Budapeszcie powstanie. Brutalna interwencja Armii Związku Radzieckiego doprowadziła do śmierci około 2,5 tys. powstańców. Powstanie węgierskie w 1956 zostało entuzjastycznie poparte przez Polaków, którzy masowo oddawali krew dla rannych bojowników węgierskich. Pierwszy transport krwi dla ofiar wyjechał z Lublina już dwa dni po wybuchu powstania. Zbiórkę zapoczątkowali studenci ówczesnej Akademii Medycznej.

– To była bardzo wzruszająca uroczystość. Ten pomnik symbolizuje wielowiekową piękną, szlachetną przyjaźń narodów polskiego i węgierskiego. I to braterstwo trwa do dziś. Obecnie również możemy liczyć na wsparcie naszych braci Węgrów. Na przestrzeni wieków dzieliliśmy się tym, co najcenniejsze: krwią i wspólną walką o wolność – powiedział Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Podczas powstania węgierskiego Polacy przekazali Węgrom blisko 800 litrów krwi, ponad 700 kilogramów osocza, około 400 litrów suchego osocza i 16,5 tony środków krwiozastępczych.

Odsłonięciu pomnika upamiętniającego pomoc okazaną Węgrom przez mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego w 1956 r. towarzyszyły „Spotkania z kulturą węgierską”, w ramach których w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod mecenatem Komisji na rzecz Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej, zorganizowane zostały liczne spotkania, koncerty oraz pokaz cyklu najnowszych filmów kinematografii węgierskiej.

galeriaGALERIA