VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Lubelskie. Smakuj życie!”

W konkursie, adresowanym zarówno do profesjonalistów zajmujących się fotografią artystyczną, reportażową i dokumentacyjną, jak i osób fotografujących amatorsko, wzięło udział blisko 80 autorów, którzy nadesłali 440 zdjęć.

W poprzednich sześciu edycjach uczestniczyło już ponad 350 osób, a ilość zgłoszonych zdjęć przekroczyła 1800. O promocyjnym znaczeniu konkursu świadczy fakt, że corocznie wśród uczestników są mieszkańcy różnych miejsc regionu, ale też innych regionów i miast Polski. W tym roku zdjęcia nadesłano m.in. z Białej Podlaskiej, Chełma, Dęblina, Krasnegostawu, Kraśnika, Lublina, Radzynia Podlaskiego, Zamościa, a także z Warszawy i Mazowsza, Krakowa i Małopolski, województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego.

Prace oceniło jury w składzie: Piotr Maciuk (przewodniczący) – członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga i wieloletni fotografik Muzeum Lubelskiego na Zamku; Jacek Zaim – członek Fotoklubu RP oraz Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP; Mikołaj Majda – fotografik prasowy i reklamowy z Agencji Ivent Mikołaj Majda; Adrianna Iwan – kierownik Oddziału Public Relations w Departamencie Promocji i Turystyki UMWL; Grzegorz Jaworski – artysta grafik, pracownik  Oddziału Public Relations Departamentu Promocji i Turystyki UMWL. Jurorzy, doceniając wysoki poziom zgłoszonych w tym roku fotografii, zdecydowali o rozdysponowaniu całej puli nagród – po trzy w każdej z trzech kategorii (fotografia artystyczna, reportażowa i dokumentacyjna), przyznając dodatkowo dziewięć wyróżnień. Nagrodami w tegorocznym konkursie są karty zakupowe o wartości 750, 650 i 550 zł oraz zestawy wydawnictw i materiałów promocyjnych Regionu Lubelskiego.

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w katalogu, wydanym w formie kalendarza Regionu Lubelskiego na 2019 rok, będą też eksponowane na pokonkursowej wystawie. Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się 28 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie.

Konkurs, organizowany przez Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.