Spotkanie wigilijne w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się wczoraj spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli: Ambasador RP w Brukseli Rafał Siemianowski, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, Posłanka do PE Beata Mazurek, europosłowie, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz urzędnicy. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali marszałek Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu Zdzisław Szwed.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Lubelskiego przekazał koordynację działań wspólnych na ręce Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Dom Polski Wschodniej koordynuje politykę zagraniczną naszych pięciu województw. Wspólnie podejmujemy działania, które tu – w stolicy Unii Europejskiej mają te województwa pokazywać w pozytywnym świetle – podkreślał marszałek Jarosław Stawiarski.

 
Dom Polski Wschodniej (East Poland House) to instytucja, która powstała w 2009 roku w celu pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Jego powstanie ustanowione zostało na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Koordynatorami działalności DPW są rotacyjnie marszałkowie poszczególnych województw. 
 
Dzięki wspólnemu przedstawicielstwu oraz osiągnięciu efektu synergii regiony mogą lepiej wykorzystywać szanse rozwojowe, a co za tym idzie wspólny potencjał województw Polski Wschodniej. Dom Polski Wschodniej w ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, które uwzględniają potrzeby wszystkich regionów wchodzących w skład DPW. Pozwala to na optymalizację kosztów i prezentację wspólnych przewag konkurencyjnych i potencjału gospodarczego całego makroregionu. Jednym z kluczowych działań jest wsparcie dla przedsiębiorców pochodzących z Polski Wschodniej poprzez zapewnienie możliwości udziału w wybranych wydarzeniach targowych odbywających się zarówno w Belgii, ale również w innych krajach poprzez zapewnienie powierzchni wystawienniczej i pomocy organizacyjnej.

galeriaGALERIA