Spotkanie networkingowe z przedstawicielami Sieci Regionów Trójmorza

Wczoraj w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie networkingowe z przedstawicielami Sieci Regionów Trójmorza. Wydarzenie, które otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, ma za zadanie zjednoczyć kraje Inicjatywy Trójmorza we wspólnym celu, jakim jest uzupełnienie luki infrastrukturalnej w krajach Europy Wschodniej i Środkowej.

Wspomniana luka infrastrukturalna powstała w czasach powojennych. Inicjatywa Trójmorza dąży do wyrównywania szans mieszkańców wszystkich regionów, co ma się dokonywać dzięki przyspieszeniu transformacji w krajach postkomunistycznych. Rozmowy na spotkaniu w Domu Polski Wschodniej dotyczyły unowocześnienia procesów digitalizacji, rozbudowy infrastruktury i szlaków transportowych, a przede wszystkim doprowadzenia do uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. To także wspólne projekty w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska oraz nauki i edukacji.

Właśnie tutaj w Brukseli chcielibyśmy pokazać, co mogą zbudować państwa i regiony, niewielkie i rozdrobnione, ale zjednoczone dla wspólnego celu. W skrócie można powiedzieć, że chcemy „dogonić Europę”mówił na otwarciu spotkania marszałek Jarosław Stawiarski.

Tą drogą chce podążać także Ukraina, który po zakończeniu działań wojennych i przy wsparciu narodów demokratycznych będzie miała szansę na budowę korytarzy transportowych, szlaków handlowych i przepływów bankowych łączących Ukrainę z rynkiem Unii Europejskiej.

–  Jestem przekonany, że pomożemy również naszym wschodnim sąsiadom, którym rosyjski agresor niszczy infrastrukturę. Wierzę, że niedługo będzie można korzystać z szerokich autostrad łączących Ukrainę z demokratyczną Europą, w której jest jej należne miejscedodał marszałek Stawiarski.

Trasa Via Carpatia to najlepszy przykład brakującego ogniwa w sieci komunikacyjnej tej części Europy. Brak wygodnego połączenia w osi południkowej hamował rozwój gospodarczy, handlowy czy turystyczny w obrębie sąsiadujących ze sobą krajów i regionów znajdujących się we wschodniej części Unii Europejskiej. Idea uzupełnienia istniejących połączeń wschód–zachód i budowy połączeń transportowych na osi północ–południe powstała ponad 20 lat temu. Łącznie trasa na terenie Polski wynosi około 700 km, z czego ponad połowa jest już oddana do użytkowania kierowcom. Kolejne odcinki wymagają wytężonej współpracy z partnerami ze Słowacji z Kraju Preszowskiego i Koszyc (słowacki odcinek liczy łącznie 127 km), a także z Węgier (na odcinku 230 km), Litwy i Rumunii, gdzie budowane są kolejne fragmenty najdłuższego odcinka – ponad 1500 km. Szlak Via Carpatia integruje systemy transportowe wielu krajów, a nasze działania wymagają ścisłej współpracy z rządami i Komisją Europejską. W grudniu ubiegłego roku udało się wpisać międzynarodowy korytarz Trójmorza do europejskiej sieci TEN-T.

Inicjatywa Trójmorza wspiera nie tylko szlak Via Carpatia, ale ma także na celu rozwój intermodalnych połączeń oraz rozwój sieci kolejowych, takich jak Rail Baltica, Via Baltica, Rail-2-Sea oraz nowych projektów, np. Rail Carpatia. Połączenia są szczególnie ważne dla krajów nadbałtyckich, ponieważ oznaczają integrację postsowieckich systemów z nowoczesną europejską strukturą połączeń kolejowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Serhij Tereszko, zastępca Ambasadora Ukrainy przy Unii Europejskiej; Marco Marsilio, Przewodniczący Grupy ECR w Europejskim Komitecie Regionów oraz Marszałkowie Województw RP, w tym: Gustaw Brzezin, Adam Struzik, Władysław Ortyl i Witold Kozłowski.

Drugim elementem wizyty w Brukseli była promocja naszego województwa realizowana w ramach wydarzenia Smaki Regionu Lubelskiego. Podczas spotkania zaprezentowano tradycyjne dania kuchni regionalnej przygotowane przez KGW Wałowianki. Uczestnicy usłyszeli również koncert akordeonisty z Lublina – Miłosza Bachonko.

galeriaGALERIA