Posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego 25 czerwca

25 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem spotkania była „Próba rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie.”

W posiedzeniu prócz członków wzięli udział zaproszeniu goście: dr n. med. Elżbieta Puacz- Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie; Piotr Zielonka- przedstawiciel Zakładowego Związku Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych przy RCKiK w Lublinie; Szymon Lejawka- Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy RCKiK w Lublinie; Anna Wargol- Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy RCKiK w Lublinie; Ewa Zarzycka z miesięcznika Dialog w Centrum i Regionach; Marzena Siek oraz Cezary Sawulski- członkowie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła Stanowisko nr 4/2018 WRDS WL z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie SPZOZ.

Prócz stanowiska członkowie WRDS WL przyjęli Uchwałę nr 4/2018 WRDS WL z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz Uchwałę nr 5/2018 WRDS WL z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Protokół z posiedzenia planarnego WRDS WL z dnia 25 czerwca 2018 r.