Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2021 r.

Termin składania ofert upływa 25 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00.

Dnia 2 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXIX/4171/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 15 marca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524

W załączeniu przedstawiamy:

Uchwała ZWL w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, 

Generator wniosków Witkac.pl,

Instrukcja tworzenia konta w generatorze Witkac.pl,

Instrukcja składania ofert w generatorze Witkac.pl.