Debata o Ukrainie w ramach Sesji Plenarnej w Europejskim Komitecie Regionów

W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. odbyła się 149 Sesja Plenarna w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Województwa Lubelskiego zabrał głos w debacie zorganizowanej w pierwszym dniu sesji na temat Ukrainy z udziałem Pana Janeza Lenarčič, Komisarza ds. zarządzania kryzysowego z Komisji Europejskiej. Jako członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w EKR marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy świadkami okazywania wartości takich jak solidarność i braterstwo. 

Ma to związek z brutalną i niczym nie uzasadnioną agresją Rosji na Ukrainę. Marszałek Stawiarski w swoim wystąpieniu przytoczył słowa św. Jana Pawła II. – „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”. Mamy świadomość, że wojna dotyka w największym stopniu tych najbardziej bezbronnych, czyli kobiety, dzieci, osoby chore, niepełnosprawne i starsze. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska przyjęła już ponad 2,8 miliona uchodźców. Województwo Lubelskie, reprezentowane przez marszałka Stawiarskiego w Komitecie Regionów, graniczy bezpośrednio z Ukrainą. Samorząd Województwa Lubelskiego organizuje pomoc humanitarną dla uchodźców oraz dla tych, którzy pozostali w ogarniętym wojną państwie.

Regiony partnerskie województwa lubelskiego na Ukrainie zmagają się z niespotykaną skalą migracji wewnętrznej. Wołyń, Lwów, Równe i Tarnopol to miejsca, które pozostają bezpieczną przystanią dla uciekających ze wschodniej Ukrainy. To właśnie tam kieruje swoją pomoc Samorząd Województwa Lubelskiego. Lubelskie wysłało już 9 transportów z pomocą do Obwodu Rówieńskiego, Wołyńskiego i Lwowskiego. Każdy z tych obwodów przekazuje otrzymaną pomoc do najbardziej potrzebujących miejsc na linii frontu. Szpitale Wojewódzkie przekazały 8 karetek, które niosą już pomoc na Ukrainie. Dodatkowe 900 tys. zł sejmik przekazał do czterech gmin graniczących z Ukrainą, które od samego początku pomagają uchodźcom.

Marszałek zaapelował, aby Polska otrzymała wsparcie finansowe na pomoc na rzecz uchodźców podobnie jak Turcja. Argumentował to tym, że musimy mieć świadomość o konieczności prowadzenia dalszych działań mających na celu niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, zarówno tym którzy przebywają w Polsce oraz tym, którzy odpierają ataki wroga każdego dnia. Ci ludzie walczą nie tylko o swoją, lecz również o naszą wolność.