Posiedzenie Prezydium WRDS WL 3 czerwca 2022 r.

Zreferowanie przebiegu pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego było jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL, które odbyło się 3 czerwca br.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Janczak jako reprezentantka WRDS WL zdała relację z posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, przekazując informację m.in. na temat planowanych inwestycji gospodarczych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto Prezydium WRDS WL zajęło się ustaleniem planowanej tematyki i listy gości na najbliższe posiedzenia oraz decyzjami organizacyjnymi związanymi z działalnością Rady.

Członkowie Prezydium omówili korespondencję wpływającą ze szczególnym uwzględnieniem tematów mających charakter lokalny.